www.tayyareci.com                  ANA SAYFA Tayyareci Türkçe Site YDK ENERJI
Tayyareci English Site
Tayyareci Deutsch Site
Sitede Arama :
 

Republic F-84F/F-84Q “Thunderstreak”

F-84F’ler F-84G’lerden dış görünüş olarak kanat-kuyruk yapısı ve değişik kokpiti ayrılır. Geriye eğik kanatlar, bunlarla uyumlu yatay stabilizatörler en büyük farklılıklardır. F-84F’ler USAF-TAC tarafından F-84G’lerden sonraki taktik nükleer bomba taşıma kapasitesine sahip bir uçak olarak tasarlanmıştı. İlk üretim planlarına göre 1950 Ağustos’unda üretime başlanacak ve 1951’in Sonbahar’ında ilk teslimatlar başlayacaktı. Ancak üretimde sorunlarla karşılaşıldı. Geriye eğik kanatlar pres üretimi gerektiriyordu. Ülkede (ABD’de) bu işe uygun presler de B-47’lerin kanatlarının üretimine tahsis edilmişti. Bu nedenle kanatların presleme işlemi olmaksızın üretimini gerçekleştirecek proje tadilatlarına gidildi. Bu da programda büyük gecikmelere neden oldu. Diğer bir problem de lisans altında üretilecek olan J-65 “Sapphire” motorlarda yaşandı. 1951 temmuz ayında ana üretici firma Republic teslimat şartlarını yerine getiremiyeceğini bildirmesi üzerine aradaki boşluğu kapatmak için düz kanatlı F-84G’lerin üretimine devam edilmesi kararlaştırıldı. 

İlk üretim (51-1346) 1952 Sonbaharı’nda, bir yıllık bir gecikme ile sahneye çıktı ve ilk uçuşunu 22 Kasım 1952’de yaptı. F-84F “Thunderstreak”lerden toplam 2711 adet üretilmiştir. Bu miktarın 599’u General Motors tarafından üretilmiş, üretimin 1311 adedi Türkiye ve Yunanistan haricindeki NATO ülkelerine verilmiştir.

Türkiye’ye toplam 108 adet F-84F ve 185 adet F-84Q gelmiş ancak bunların hiçbiri birinci elden gelmemiştir. Avrupa’da NATO’ya bağlı hava kuvvetlerindeki F-84G’ler F-84F/Q’larla değiştirilmeye başlanınca kullanılmış F-84G’ler THKv’ye gönderilmiş,ancak MAP kapsamında birinci el F-84F/Q gönderilmemiştir. F-84F ve F-84Q’ların gelişi, bu uçakların Avrupa’da değiştirilmeye başlandığı 1959 yılından itibaren  başlar. Bu uygulama THKv personeli arasında burukluk yaratmış, F-84G’lere üvey evlat gibi bakılmaya başlanmıştır.

F-84F’lerin tamamı 1959, 1960 ve 1962’de Fransız Hava Kuvvetleri’nden gelmiştir. F-84Q’lar ise 1964, 1965 ve 1966’da gelmiş olup bu uçaklardan 20 adedi Norveç Hava Kuvvetleri’nden, bakiyesi ise Alman Hava Kuvvetleri’nden gelmiştir. 1964’de 53 adet, 1965’de 64 adet ve 1966’da 48 adet F-84Q Alman Hava Kuvvetleri “Luftwaffe”den teslim alınmıştır. Norveç’ten gelen 20 uçak ise 1965’de gelmiştir. Bu uçakları kullanan filolar aşağıdadır:

F-84F kullanıcıları:

8.inci Hava Üssü

181. Filo……………………1959-1966

182. Filo……………………1961-1969

183. Filo……………………1960-1966

 

9.uncu Hava Üssü

191. Filo……………………1963-1965

192. Filo……………………1961-1993

193. Filo……………………1965-1970

 

3.üncü Hava Üssü

131. Filo…………………….1970-1974

132. Filo…………………….1970-1974

 

F-84Q kullanıcıları:

6.ncı Hava Üssü

163. Filo…………………….1964-1968

 

1.inci Hava Üssü

112. Filo……………………..1965-1969

114. Filo……………………..1965-1975

 

9.uncu Hava Üssü

191. Filo……………………..1965-1968

192. Filo……………………..1965-1970

193. Filo……………………..1965-1970

 

8.inci Hava Üssü

181. Filo……………………..1966-1972

183. Filo……………………..1966-1969

 

3.üncü Hava Üssü

131. Filo……………………..1970-1974

132. Filo……………………..1970-1974

 

F-100 ve F-5’lerin gelişi ile bu uçaklar hizmet dışı bırakılmışlardır.

The main differences in the outlook between the F-84Gs and the F-84Fs are the swept wings and horizontal stabilizers and a redesigned cockpit. It was decided by USAF-TAC taht F-84F would be the follow-up plane after the interim plane F-84G with a nuclear tactical bomb carrying capacity. The production was planned to start in August 1950 and the first roll-out would be in 1951 Autumn. But great problems arouse during the production stage. The swept wings were designed for press forging machining. In those days there was only was pres suitable for the job and it was allocated to the production of B-47 bombers. Therefore the wings were redesigned to make  them suitable with available machine tools but this costed in a considerable loss of time. Another problem was the delay in the under-licence production of the J-65 “Sapphire” engines. In June 1951 Republic applied to the Goverment declaring that she would not be fulfilling the obligations of the contract. In order to fill the gap it was decided to proceed with the production of the straight winged F-84Gs.  

The tirst roll-out was ralised in Autumn 1952 with a one-year delay. Its first flight took place in November 1952. A total of 2711 F-84F “Thunderstreak”s were produced. 599 of this quantity was produced by the General Motors. 1311 of them were supplied to European NATO countries with the exception of Turkey and Greece. 

Turkey received a total of 108 pcs F-84F and 185 pcs F-84Q but none of them came as first-hand planes. When the F-84Gs were stareted being replaced by the “F”s & “Q”s some of them were sent to Turkey. TuAF never received first-hand “F”s & “Q”s within the MAP program. All that were received were used planes when they were also started being replaced at the NATO countries starting on 1959. This application caused somewaht anger and disappointment among the TuAF officers and F-84Gs were treated as “step sons”.

All of the F-84Fs were received from France in 1959, 1960 and in 1962. F-84Q were given in 1964, 1965  and 1966 twenty of which were from Norway and the remainder from German-Luftwaffe. In   1964 fiftythree examples, in 1965 64 examples and finally in 1966 48 examples were received from the Luftwaffe. Those twenty from the Royal Norwegian Air Force arrived within 1965. They were deployed as follows:

F-84F deployments:

8.th Air Base

181.st Squadron… …………………1959-1966

182.nd Squadron……………………1961-1969

183.rd Squadron ……………………1960-1966

 

9.th Air Base

191.st Squadron ……………………1963-1965

192.nd Squadron……………………1961-1993

193.rd Squadron.……………………1965-1970

 

3.rd Air Base

131.st Squadron.…………………….1970-1974

132.nd Squadron…………………….1970-1974

 

F-84Q deployments:

6.th Air Base

163.rd Squadron.…………………….1964-1968

 

1.st Air Base

112.nd Squadron……………………..1965-1969

114.th Squadron.……………………..1965-1975

 

9.th Air Base

191.st Squadron.……………………..1965-1968

192.nd Squadron……………………..1965-1970

193.rd Squadron ……………………..1965-1970

 

8.th Air Base

181.st Squadron..……………………..1966-1972

183.rd Squadron.……………………..1966-1969

 

3.rd Air Base

131.st Squadron..……………………..1970-1974

132.nd Squadron……………………..1970-1974

 

After the arrival of F-100s and F-5s they were written off active duty.

Özellikleri/specifications:

Mürettebat/crew: 1, motor/engine: 1 x Wright J65-W-3, itiş gücü/thrust:32.3kN, kanat açıklığı/wingspan: 10.24m, uzunluk/length: 13.23m, yükseklik/height: 4.39m, kanat alanı/wing area: 30.19m2, kalkış ağırlığı/take-off weight: 12701kg, azami hız/max speed: 1118km/h, menzil (azami yakıtla)/range (w/max.fuel): 2600km, silah donanımı/armament: 6 x 12.7mm MG, 2722 kg of weapons on external hardpoints/2722 kg kanat altı yükü

EDİTÖR : M. Haluk SEVEL

  m_h_sevel@yahoo.com

                                                                 Copyright © 2000-2006 Tayyareci