Russian Air-to-Air Missile AA-3A/B (Anab)
 Rus Havadan Havaya Füzesi AA-3A/B (Anab)
AA-3                  MAIL GONDERIN
NATO name/NATO adı          : AA-3A (Anab) 

Russian designation/Rus kodlaması      : R-98R (R-8R)

Type/tip                                       : Medium range/Orta menzil

Production year/Üretim yılı          : 1965

Range/menzil                     : 2 - 20 km 

Weight      /Ağırlık                                      : 275 kg

Length/Uzunluğu                 : 4.27 m

Type of seeker/arayıcı başlık        : Semiactive Radarhoming/Yarıaktif radar başlık

Carried by/taşıyıcı uçak         : Yak-28, Su-15

NATO name/NATO adı                   : AA-3B (Anab)

Russian designation/Rus kodlaması            : R-98T (R-8T)

Type/Tİp                                                : Medium range/Orta menzil

Production year/Üretim yılı                   : 1965

Range/menzil                                         : 1 - 5 km

Weight            /ağırlığı                                      : 227 kg

Length/uzunluğu                                  : 4.0 m

Type of seeker/arayıcı başlık               : Infra-red (Heat-seeking)/Kızıl ötesi(ısı arayıcı)

Carried by/Taşıyıcı uçak                        : Yak-28, Su-15
WELCOME TO www.tayyareci.com GERİBACK NEXTİLERİ BİZ KİMİZ?