Russian Air-to-Air Missile AA-7 (Apex)
 Rus Havadan Havaya Füzesi AA-7 (Apex)
AA-7                  MAIL GONDERIN
NATO Code name/NATO kod adı     : AA-7A (Apex)

Russian designation/Rus tanımı       : R-23R

Type/Tipi                                          : Medium range/Orta menzil

Deployment/Servise girişi                : 1972

Range/Menzil                                   : 2 - 40 km

Weight            /Ağırlık                      : 223 kg

Length/Uzunluk                                : 4.46 m

Type of warhead/Başlık cinsi           : Semiactive radar homing /Yarı aktif radar

Carried by/Taşıyıcı uçak                   : MiG-23
NATO Code name/NATO kod adı   : AA-7B (Apex)

Russian designation/Rus tanımı     : R-23T

Type/Tipi                                        : Medium range/Orta menzil

Deployment/Servise girişi              : 1972

Range/Menzil                                 : 1.5 - 35 km

Weight/Ağırlık                                : 217 kg

Length/Uzunluk                              : 4.18 m

Type of warhead/Başlık cinsi         : Infra-red (Heat-seeking)/Kızıl ötesin (Isı arayıcı)

Carried by/Taşıyıcı uçak                 : MiG-23
NATO Code name/NATO kod adı   : AA-7C (Apex)

Russian designation/Rus tanımı     : R-24R

Type/Tip                                         : Medium range/Orta menzil

Deployment/Servise girişi              : 1981

Range/Menzil                                 : 2 - 35 km

Weight/Ağırlık                                : 250 kg

Length/Boy                                     : 4.8 m

Type of warhead/Başlık cinsi          : Semiactive radar homing

Carried by/Taşıyıcı uçak                  : MiG-23
NATO Code name/NATO kod adı    : AA-7D (Apex)

Russian designation/Rus tanımı      : R-24T

Type/Tipi                                         : Medium range/Orta menzil

Deployment/Servise girişi               : 1981

Range/Menzil                                  : 1.5 - 25 km

Weight            /Ağırlık                     : 248 kg

Length/Boy                                      : 4.8 m

Type of warhead/Savaş başlığı       : Infra-red (Heat-seeking)/Kızıl ötesi(Isı arayıcı)

Carried by/Taşıyıcı uçak                  : MiG-23
WELCOME TO www.tayyareci.com GERİBACK NEXTİLERİ BİZ KİMİZ?