Soviet Ballistic Missile SS-1
Sovyet Balistik Füzesi SS-1  
SS-1
 SCUNNER 
MAIL GONDERIN
The SS-1 is the first Soviet ballistic missile system similar to the German V2 in many ways. It uses ethyl alcohol as propellant and and liquid oxygene as oxidizer. The first Russian launch of a V-2 from Kapustin Yar was made on 18 October 1947 and the first test flight took place on 10 October 1948. SS-1, Alman V-2’ye birçok bakımdan benzerlik gösteren ilk Sovyet balistik füzesidir.Yakıt olarak  etil alkol, yakıcı olarak sıvılaştırılmış oksijen kullanmaktadır. Ruslar tarafından ilk V-2 fırlatılması 18 Ekim 1947’de, ilk test fırlatılışı ise 10 Ekim 1948’de gerçekleştirilmiştir.

NATO code name/NATO kod adı

SS-1 “Scunner”

Russian designation/Rus tanımı

R-1

First flight/İlk deneme

1948

Deployment/Servise giriş

1950

Warhead type/Başlık cinsi

Single/Tekli

Warhead power/başlık gücü

480 kg load/yük

Total length/Toplam boyu

17.0m

Daimeter/Çapı

1.7m

Launch weight/Fırlatma ağırlığı

12800 kg

Range/Menzil

270km

CEP/hedef hassasiyeti

8km

No. of stages/Kademe sayısı

1

Propellant/yakıt

Ethyl alcohol/Etil alkol

Oxidizer/yakıcı

Liquid/Sıvı O2

Application/uygulama

Mobile

WELCOME TO www.tayyareci.com GERİBACK NEXTİLERİ BİZ KİMİZ?