Soviet Ballistic Missile SS-16
Sovyet Balistik Füzesi SS-16  
SS-X-16
 SiNNER 
MAIL GONDERIN
 

The SS-16 is the first mobile Soviet ICBM. It received the western designations SS-X-16 Sinner. It was intended originally for both silo and mobile deployments. The development of the missile began with a decree of the Ministerial Council on 10 July 1969. The flight tests began on 14 March 1972.

The Soviet Union agreed in SALT II not to produce, test, or deploy ICBMs of the SS-16 type. By 1985 all supporting equipment had been removed from the training sites and the INF-Treaty finally ruled out the deployment of the SS-X-16.

SS-16 SovyetlerBirliği’nin ilk mobil kıtalararası balistik füzesidir. Batılı kaynaklarca “SS-X-16 Sinner” olarak adlandırılmıştır. İlk olarak silo ve mobil hizmet için düşünülmüştü. Füze ile  ilgili çalışmalar 10 Temmuz 1969’da Sovyetler Birliği Bakanlar Kurulu’nun kararıyla başlatılmıştır.  Uçuş denemeleri ise 14 Mart 1972’de başlamıştır.

Sovyetler Birliği SALT II andlaşması ile SS-16 tipi füzeler yapmayacağını, servise sokmayacağını kabul etmiştir. 1985 itibariyle her türlü destek malzemesi eğitim sitelerinden kaldırılmış, INF Andlaşması’nın yürürlüğe girmesi ile de tamamen servis dışı bırakılmıştır.

NATO code name/NATO kod adı

SS-16 “Sinner”

Russian designation/Rus tanımı

RS-14/Temp-2S

First flight/İlk deneme

14.3.1972

Deployment/Servise giriş

21.2.1976

Warhead type/Başlık cinsi

Single/Tekli

Warhead power/başlık gücü

0.65-1.50 megaton

Total length/Toplam boyu

18.50m

Daimeter/Çapı

1.79m

Launch weight/Fırlatma ağırlığı

41.5-44.2 ton

Range/Menzil

9200-10500km

CEP/hedef hassasiyeti

0.45-1.65km

No. of stages/Kademe sayısı

3

Propellant/yakıt

Solid/katı yakıt

Application/uygulama

mobile

WELCOME TO www.tayyareci.com GERİBACK NEXTİLERİ BİZ KİMİZ?