TAYYARECİ DERGİ ALET UÇUŞU FORMÜLLERİ -2
Görerek Alçalış Noktasını (VDP) Hesaplamak (Calculating a Visual Descent Point ) 
VDP’yi hesaplamanın ilk basamağı HAT’ı istenen alçalış açısına bölmektir. Birçok pilot 3°(300 feet / NM) lik süzülüş hattını iniş için kullanır. Formül ise şöyledir :
 HAT / AÇI = VDP (Oturuş noktasından uzaklık NM)
*****Şimdi VDP’nin pistten ne kadar uzaklıkta olduğunu biliyorsunuz, VDP’niz için bir DME elde etmek için bu mesafeyi pist sonundan olan mesafeye( DME) ekleyebilirsiniz. Bu bilgi yardımıyla FAF’tan VDP’ye olan mesafeyi hesaplamak kolaydır. Bu mesafe son yaklaşma için gerekli alçalış oranının hesabı için önemlidir.
*****İstediğiniz alçalış oranında olduğunuzdan emin olmak için, FAF irtifası, MDA ve FAF’tan VDP’ye olan mesafeyi kullanarak FAF’tan VDP’ye belirli bir varyo değeri ile (VVI) alçalış oranını hesaplayabilirsiniz.
Örnek : Aşağıdaki bilgileri kullanarak FAF’tan VDP’ye alçalış oranını belirleyin.
VDP = HAT / Alçalış oranı = 420 / 300 = 1.4 Nm
HAT = 420 feet, MDA = 840 feet MSL, pist sonuna mesafe (DME) = 0.5 DME,      FAF = 6 DME, FAF irtifası = 2500 feet MSL, İstenen iniş oranı = 300 feet / NM, Yaklaşma hızı = 150 KTAS, Rüzgar sakin.
VDP DME  =  Pist sonuna  mesafe (DME) + VDP mesafesi  = 0,5 DME+1,4 DME = 1,9 DME
Alçalış mesafesi = FAF DME - VDP DME = 6 DME - 1.9 DME = 4,1 DME
Kaybedilecek irtifa = FAF irtifası - MDA = 2500 - 840 = 1660 feet
Varyo (VVI) = Derece (NM/MIN x 100) = 4 (2,5x100) = 1000 feet/MIN
Alçalış gradyeni = Kaybedilecek irtifa /Katedilecek mesafe = 1660 / 4.1 = 405 Feet / NM 
(4 derece Alçalış Oranı için)
Varyo (VVI) = Derece (NM / Dk X 100) = 4 ( 2.5 X 1OO) = 1000 feet/dk
*****Bu bilgilerle FAF’ı 4° lik alçalış gradyenini (400 feet/NM) muhafaza ederek terkedebilirsiniz. Hedef varyo değeriniz ise (VVI), 1000 feet/MIN. Her bir milde 400 feet kaybetmelisiniz. 5 DME’de 2100 feet, 4 DME’de 1700 feet gibi.... olmalısınız. 840 feet MSL’de VDP’ye ulaşıncaya kadar bu alçalış gradyenine devam edin. Umulan odur ki, VDP’de pist görülecektir. Alçalışınızı 300 feet/NM’lik orana ayarlayın ve normal oturuş noktanıza alçalın.
 
Hassas Süzülüş Yolu (Precision Glide Path)
Bir yaklaşma için yayınlanmış süzülüş yolu her uçak için aynı olacaktır. Bu yüzden süzülüş yolu önlenirken durum cayrosunda yayınlanmış süzülüş yoluna eşit oranda yunuslama değişikliği  yapılabilir. Uçağın hızının yunuslama oranına etkisi yoktur. Sürat sadece son yaklaşma kısmının uçulma zamanını ve alçalış oranınızı (VVI) etkiler.
*****Süzülüş yolunu önlemeden önce, son yaklaşma süratiniz için (rüzgar düzeltmesi verilmiş) uygun varyo değerini hesaplayın (Alçalma planının arkasında bunu sizin için yapan bir tablo vardır.) Süzülüş yolunu önlediğiniz zaman o anki varyonuzu kontrol edin; hesapladığınız varyo değerine yakın olmalıdır. Varyo değerini (VVI) şu formülle hesaplayın:
V V I = Derece (  NM/DK x 100 )                                     
Örnek #1 :  3° lik bir süzülüş yolunda .3 mach’da bir F - 5
NM/MİN = IMN x 10 = .3 x 10 = 3 NM/MİN          
3° lik süzülüş yolu için varyo (VVI) = 3 (NM/MIN x 100) = 3 (3 x 100) = 900 feet/MIN.
Örnek 2:  2,5° lik bir süzülüş yolunda 120 KTAS’da bir T-37
TAS / 60 = 120 / 60 = 2 NM / Dk
Varyo (VVI) = Derece (NM/DK x 100) = 2,5 (2 NM/MIN x 100) = 500 feet/dk.
*****Varyometrenin 3° lik süzülüş yolunun diğer bir yaklaşık değeri aşağıdaki formülü kullanarak hesaplanabilir.
VVI (3 derece için) = (TAS X 10 ) / 2   
VVI (2.5 derece için) = (TAS X 10 ) / 2  -100                                                
NOT : Varyometrenin 3°lik süzülüş yolunun formülü önceki formüllerden gelmektedir.
VVI = NM / Dk X 100 X derece   (Hatırlayınız) Nm / Dk = TAS / 60                                                         
bu sebeple      VVI = TAS / 60 X 100 X derece                                                                  
Buradan varyometrenin 3°lik süzülüş yolu:
VVI = (TAS X 100 X 3 ) / 60
VVI = (TAS X 30 X 10 ) / 60
VVI = ( TAS X 10) / 2
TAS hava yoğunluğu hesaplamalarında kullanılır. Yer ile olan ilişkisi için yer süratine (GS) çevrilir. GS TAS’ın rüzgar düzeltmesi yapılmış halidir. Bu yüzden formül:
3 Derece için VVI = (GS X 10) / 2
         
Dönüş Yarıçapının Hesaplanması (TR)  (Determining (TR) Turn Radius)
Dönüş yarıçapının 60’a 1 kuralı ile tam olarak ilişkisi yoktur. Fakat hesaplamaların büyük çoğunluğu sizin dönüş yarıçapınıza dayanır. Bu yüzden değişik irtifa ve süratlerdeki dönüş yarıçaplarını hesaplayıp daha sonra onları kullanmak için hatırlamak çok önemlidir.
***** Bir uçağın dönüş yarıçapı TAS’a  TR'ye bağlıdır. TAS büyüdükçe TR büyür. Yatış açısı arttıkça TR azalır. TR’yi tayin edebilmek için iyi bir teknik değişkenlerden (TAS ya da yatış açısı) birini sabit tutmaktır. Alet uçuşunda çoğunlukla 30° yatış açısı kullanıldığından hesaplamalarınızda yatış açınızı 30° olarak sabit kabul edin.
***** Aşağıdaki hesaplamalar 30° yatışta 90° dönülmesi için gerekli olan mesafeyle ilgili ilişkileri gösterir. Bu mesafe sizin TR’nizdir.
TR = Nm / Dk – 2 ..... veya
TR = ( IMN x 10 ) – 2
TR = ( Nm / Dk ) nın karesi bölü 10   ........veya
TR = ( IMN ) nın karesi çarpı 10                 
***** Yukarıdaki  ilişki ikinci formüldeki Mach’ın karesi yöntemindeki kadar hassas bir dönüş yarıçapı vermez. Gerçek dönüş yarıçapı genel dönüş  performans tablosundan hesaplanır. Görüleceği gibi (IMN)² formülünden MACH - 2 metodundan daha doğru bir sonuç elde edilir. Çoğunlukla  Mach - 2 formülü 0,5 millik hata yapar. Bu hata pek çok alet manevraları limit içidir. Bu yüzden yatış acınızı azalttığınız zaman daha büyük bir TR elde etmenizi sağlar. Normal olarak IMC şartlarda yatışın arttırılması vertigo ihtimalini arttırdığı için yatış açısının 30° yi  geçirilmesi tavsiye edilmez. Bu yüzden TR’ınızın fazla olması yeterli olmasından daha iyidir. Mach - 2 formülü düşük süratlerde yeterli TR’ı verecektir. Mach - 8 (480 knot) geçildiğinde aradaki fark çok büyük olacaktır. Fakat çok az uçak alet uçuşlarında bu sürati veya üzerini kullanır. Buna rağmen hesaplamaların tam doğru olmasını istiyorsanız IMN² formülünü kullanınız.
Örnek : TAS = 300 ,   IMN = 0,5 ,  NM / Dk = 5    Olsun          
TR = 5 - 2 = 3 veya
TR = (0.5x10) - 2 = 3  veya
TR = ( 5 ) in karesi bölü 10 = 2.5 ...veya
TR = ( 0.5 ) in karesi çarpı 10 = 2.5        
Kendinize en uygun olan metodu seçiniz. Lead point hesabı için bu iki teknikten birini kullandığınızda alet uçuşunuz daha güzel olacaktır.
***** Tanımı yapılan teknikler 30° yatış için uygundur, fakat standart oranda dönüş (SRT) yapacaksanız ne kullanmalısınız?
Aşağıdaki formüller size SRT için (ve 1/2 SRT için) TR’yi bulmanızı sağlar.
SRT = KTAS’ın  % 0,5’i (veya GS)
½ SRT = KTAS’ın  % 1’i (veya GS)
Örnek:  TAS = 400
SRT = % 0,5 (400) = .005 (400) veya 0,5(.01)(400) = 2 NM
½ SRT = % 1(400) = .01 (400) = 4 NM
Yer süratini kullanarak rüzgar düzeltmesi yapılmış lead point (önleme noktasını) bulursunuz.
***** Standart dönüş oranlarını tartışırken, yaklaşık SRT yatış açısını hesaplamak için birkaç bağlantı vardır.
STR için standart yatış = ( TAS / 10 ) + 7
STR için Yarıstandart  yatış = ( TAS / 20 ) + 7   
Örnek : TAS = 180  ise
Standart dönüş oranı için yatış açısı = ( TAS / 10 ) + 7 = 25 derece
Yarıstandart dönüş oranı için yatış açısı = ( TAS / 20 ) + 7 = 16 derece      
***** Dönüş açınız 90°den farklı ise ne yapmalısınız? 90° den büyük dönüşler için
hesapladığınız lead pointten önce, 90°den az dönüşler için hesapladığınız lead pointten sonra dönüş yapınız. Ne kadar önce veya sonra döneceğiniz 90°den ne kadar az ya da fazla olacağına bağlıdır. Aşağıdaki ilişkiler kesin lead point hesabı için yardımcıdır.
Dönülecek derece 180 ise 2 LP
Dönülecek derece 150 ise 1 + 5 / 6 LP
Dönülecek derece 135 ise 1 + 2 / 3 LP
Dönülecek derece 120 ise 1 + 1 / 2 LP
Dönülecek derece   90 ise 1 LP
Dönülecek derece   60 ise 1 / 2 LP
Dönülecek derece   45 ise 1 / 3 LP
Dönülecek derece   30 ise 1 / 6 LP
***** Göründüğü kadar karışık değildir. 180°lik dönüşünüz varsa 2 TR (bir çap) açılmalı ve istenilen yolu kesiştirmelisiniz. 60°lik dönüş için hesapladığınız lead pointin sadece 1/2’si kala dönmelisiniz. Aşağıdaki örneklerde hesaplamalar 3 NM TR’a göre yapılmıştır.
Örnek : Dönüş yarıçapı = 3 NM
Dönülecek derece 180 ise 2 LP = 6 NM Lead
Dönülecek derece 150 ise 1 + 5 / 6 LP = 5.5 NM Lead
Dönülecek derece 135 ise 1 + 2 / 3 LP = 5 NM Lead
Dönülecek derece 120 ise 1 + 1 / 2 LP = 4.5 NM Lead
Dönülecek derece   90 ise 1 LP = 3 NM Lead
Dönülecek derece   60 ise 1 / 2 LP = 1.5 NM Lead
Dönülecek derece   45 ise 1 / 3 LP = 1 NM Lead
Dönülecek derece   30 ise 1 / 6 LP = 0.5 NM Lead
WELCOME TO www.tayyareci.com GERİBACK NEXTİLERİ BİZ KİMİZ?