www.tayyareci.com                  ANA SAYFA Tayyareci Türkçe Site 444 1 JET   Kiralik ucaklar helikopterler
Tayyareci English Site
Tayyareci Deutsch Site
Sitede Arama :
 

TAYYARECİ ARŞİV

... ZEKİ DOĞAN ( zeki dogan ) FOTOĞRAF ve BELGELERİ ..

 1- 
 2- 
 3- 
 4- 
 5- 
 6- 
 7- 
 8- 
 9- 
10- 
11- 
12- 
13- 
14- 
15- 
16- 
17- 
18- 
19- 
20- 
21- 
22- 
23- 
24- 
25- 
  Tayyareci Arşiv, tüm havacılarının, yakınlarının ve havacılık tutkunlarının elinde bulunan  20 yıldan daha eski fotoğraf, bilgi ve belgelerin bir araya getirilerek  www.tayyareci.com  da " 1911 den bugüne TÜRK HAVACILIK TARİHİ ARŞİVİ " nin oluşturulması amacıyla hazırlanmıştır. Katkılarınız için teşekkürler. Elinizdeki size veya yakınlarınıza ait Türk Havacılık Tarihi konulu fotoğraf, bilgi ve belgeleri LÜTFEN SİZDE GÖNDERİNİZ. celaluzar@gmail.com 
26- 
27- 
28- 
29- 
30- 
31- 
32- 
33- 

34- 

35- 

36- 

37- 

38-  fotoğraflar Stuart KLINE tarafından temin edilmiştir. 

Teşekkürler 

www.tayyareci.com

39-   
40- 

ORGENERAL MEHMET ZEKİ DOĞAN (1331-SV.3)

1.         GENEL BİLGİLER :

            Orgeneral Zeki DOĞAN, 1897 yılında İSTANBUL'da doğmuştur. İlk ve Orta Okul’dan sonra Kuleli Askeri Lise’sine girmiş, 22 Ekim 1913’de Harbiye Mektebi 1 nci sınıfa nakil edilerek Süvari  sınıfına  ayrılmıştır.  14 Temmuz  1914’ de  (alalade  derece  ile)  2 nci sınıfa geçirilmiş,  23 Ağustos 1914’de de savaş şartları sebebiyle Takım subaylığında istihdam edilmek üzere Çanakkale’de bulunan 3 ncü Kor 5 nci Fırka (Tümen) Süvari Bölüğüne sevk ve tayin edilmiştir. 8 Ocak 1915’de düşmanın Seddül Bahirle çıkarma yapması üzerine başlayan Çanakkale  Muharebelerine  katılmıştır.  Gösterdiği  hüsnü  hizmet  ve  fedakarlıklardan dolayı 27 Nisan 1915’de Gümüş Liyakat ve 4 Haziran 1915’de Harp Madalyası, 11 Ağustos 1915’de Alman Madalyası ile taltif edilmiştir. Anafartalar ve Conkbayırı taarruzlarındaki hizmetlerinden dolayı Mustafa Kemal’in emriyle Anafartalar Grubu yaverliğine getirilmiş, düşmanın Anafartalardan atılması ve Grubun lağvına kadar bu görevde kalmıştır. Takiben 5 nci Or. Kh. Sv.Müfrezesi TK.Klığına atanarak Lüleburgaz ve Bandırma’da bulunmuştur.

            14  Mayıs  1916’da  3 ncü Sv.Fır.Yaverliğine atanmış,  25 Mayıs’da İstanbul’dan Fırka ile 2 nci Ordu Kafkas Cephesine hareket ederek Diyarbakır havalisine gelmiştir. Fırka ile Çapakçur muharebesine katılmıştır.

            14 Ekim 1916’da aynı Fırka ile  Halep’de bulunan 4 ncü Or. emrine Sina Cephesine gönderilmiş,  1917 yılı içinde 3 ncü Sv.Tümeni’nde  değişik  görevlerde bulunmuştur. Bu arada 1 nci ve 2 nci Gazze, Sat, Şeria ve Kudüs civarlarında yapılan bütün  muharebelere katılmıştır. Bu başarılarından dolayı 5 nci Rütbeden Kılınçlı Mecidi Nişanı ile ödüllendirilmiştir. 13 Eylül 1918’de düşmanın cepheyi yarması üzerine Der’a-ya çekilmiş, bu esnada bir köyde Arap ordusu ile yapılan Muharebe esnasında Araplara esir düşmüşse de firar etmiş, Şam civarında 24 Ekim 1918’de katıldığı alayı ile birlikte tekrar esir düşmüştür. İngilizler tarafından Mısır’da bulunan esir kampına sevkedilmiş, sekiz ay kadar esarette kaldıktan sonra 25 Mayıs 1919’da tahliye edilerek İstanbul’a gelmiştir.

            Yurda dönüşünü müteakip Harbiye Nezareti Süvari Talim ve Terbiye Komisyon Azalığı’nda çalışmaya başlamıştır. 20 Şubat 1920’de kendi isteği ile İstanbul’dan ayrılarak Akhisar’da bulunan 14 ncü Kor.Sv.A.’na katılarak Milli Mücadele’ye başlamıştır. 9 Eylül 1922’de Süvari Bölüğü ile İzmir’e girene kadar geçen safhada bütün muharebelere katılmış, İnönü Muharebeleri sırasında karnından şarapnel parçası ile  yaralanmıştır. Bu hizmetlerine karşılık takdirname ve İstiklal Madalyası ile ödüllendirilmiştir. Savaşı Müteakip BMM. Muhafız Bölük K.lığı’na atanmıştır.

            Harp Okulu Tamamlama eğitiminden sonra hava sınıfına geçmiş, Hava Okulu’ndaki eğitimi takiben de sırasıyla; 4 ncü Tyy. Bl. K.lığı ‘na, kısa bir süre Müfettişlik  2 nci Ş.’de kaldıktan sonra, İzmir Hava Okul Md.lüğüne, 1928 Diyarbakır 3 ncü Tyy.Tb.K.lığı’na  atanmış, 1931-1932 yılları arasında İtalya’da havacılık öğrenimi takiben de tekrar Hava Okulu Md.lüğü görevine getirilmiştir. Diyarbakır 3 ncü Tyy.Tb.K. iken Ağrı harekatına katılmıştır.

            2 nci  ve 1 nci Tyy.A.K.lıkları görevlerini takiben MSB.lığı Hava Müsteşarlığına atanmış, takiben 3 Şubat 1940’da yeni teşkil edilen 1 nci Tyy. Tug. K.lığı’na getirilmiştir. Bu görevde iken 30 Ağustos 1940’da Tuğgeneralliğe yükselmiştir. 1941 yılında 2. kez getirildiği MSB.Hv.Müst. görevinde iken de 30 Ağustos 1942’de Tümgeneralliğe yükselmiştir.

            1944 yılında ve Hava Müsteşarı görevinde iken Hava Kuvvetlerinin kurulması için büyük mücadele vermiş, nihayet 4 Şubat 1944’de kurulan Türk Hava Kuvvetlerinin ilk Komutanlığı'na getirilmiştir. Hv.K.K.lığı görevinde iken 1945’de Korgeneralliğe,  1948'de Orgeneralliğe yükseltilmiş, Hv.K.lerinin bu rütbeleri taşıyan ilk komutanı olarak da 6 yıl bulunduğu bu görevden sonra 7 Haziran 1950’de ayrılmıştır. 1950-1951 yılları arasında Yüksek Askei Şura üyesi görevini de ifa ettikten sonra emekliye ayrılmıştır.

            Orgeneral Zeki DOĞAN 17 MART 1961'de vefat etmiştir.

2.         ÖZEL BİLGİLER :

            Baba adı, Mehmet Ziya Bey, Anne adı Fehmistar hanımdır. Orgeneral Zeki DOĞAN Bedrinnisa hanımla evli olup 2 çocuk babasıdır.

            Bildiği yabancı diller; İngilizce.

3.         EĞİTİM - ÖĞRETİM :

            1924 yılında    Harp Okulu'nda İkmali Tahsil.

            1926    "          İzmir Hava Okulu'nu bitirdi.

            1932    "          İtalya'da Havacılık eğitimi

4.         HİZMET SAFAHATI :

 23.08.1914 - 14.05.1916                Çanakkale'de 3.Kor. 9.Fır.Sv.Bl. Anafartalar Grup Yaveri

                                                                                  5.Gr.Kr.Sv.Müfrezesi Tk.K.

 14.05.1916 - 14.10.1916                    Kafkas Cephesi 2.Or. 3.Sv.Fır.

 14.10.1916 - 24.10.1918                    Sina-Filistin Cephesi 4.Or.3.Sv.Fır.

 24.10.1918 - 25.05.1919                    Mısır’da esir kampında

 25.05.1919 - 20.02.1920                    Harbiye Nezareti Sv.Tlm. ve Trb. Kom. İSTANBUL

 20.02.1920 - 23.08.1923                    İstiklal Harbinde

 23.08.1923 - 01.12.1923                    BMM. Muh.Bl.K

 01.12.1923 - 30.09.1924                    Harp Okulu’nda

 30.04.1924 - 15.10.1924                    Harp Okulu’nda İkmali tahsil

 01.05.1925 - 01.11.1925                    Mürettep Grup.K./4.Tyy.Blk.K

 01.11.1925 - 30.04.1926                    Hv.K.Müf.2.Ş.’de.

 01.05.1926 - 30.03.1928                    Hv.Ok:Müd.                                                  İZMİR

 12.04.1928 - 08.04.1931                    3 ncü Tyy. Tb.K.                                           DİYARBAKIR

  09.04.1931 - 01.09.1932                    Havacılık öğrenim                                         İTALYA

  08.10.1932 - 20.06.1933                    Hava Okulu Md.                                           ESKİŞEHİR

  20.06.1933 - 07.11.1935                    2 nci Tyy.A.K.                                               DİYARBAKIR

  15.11.1935 - 21.04.1938                    1 nci Tyy.A.K.                                              ESKİŞEHİR

  25.04.1938 - 03.02.1940                    M.S.B.lığı Hava Müsteşarı.               ANKARA

 03.02.1940 - 30.08.1941                    1 nci Tyy.Tug.K.                                           ESKİŞEHİR

  30.08.1941 - 04.02.1944                    M.S.B.lığı Hava Müsteşarı                ANKARA

  05.02.1944 - 07.06.1950                    Hv.K.K.                                                                    ANKARA

  07.06.1950 - 31.10.1951                    Y.A.Ş. üyesi                                                  ANKARA

 

5.         NİŞAN VE MADALYALAR :

            1915 Yılında   Gümüş Liyakat

            1915     “         Harp Madalyası

            1915     “         Alman Harp Madalyası

            1917     "         İftihar Madalyası

            1917                         5. Rütbeden Kılınçlı Mecidi Nişanı

            1917                         2. Alman Demir Salip Nişanı

            1918                         Kılınçlı İmtiyaz Madalyası

                                               İstiklal Madalyası

   

6.         TERFİ TARİHLERİ :

            RÜTBE         :                      NASIP TARİH

            Asteğmen                               07.01.1915

            Teğmen                                   14.05.1915

            Üsteğmen                               10.03.1917

            Yüzbaşı                                  10.10.1920

            Binbaşı                                    10.12.1923

            Yarbay                                    30.08.1932

            Albay                          30.08.1936

            Tuğgeneral                  30.08.1940

            Tümgeneral                 30.08.1942

            Korgeneral                  30.08.1945

            Orgeneral                                30.08.1948

 

 
41-   
42-   
43-   
44-   
45-   
46-   
47-   
48-   
49-   
50-   
  Tayyareci Arşiv, tüm havacılarının, yakınlarının ve havacılık tutkunlarının elinde bulunan  20 yıldan daha eski fotoğraf, bilgi ve belgelerin bir araya getirilerek  www.tayyareci.com  da " 1911 den bugüne TÜRK HAVACILIK TARİHİ ARŞİVİ " nin oluşturulması amacıyla hazırlanmıştır. Katkılarınız için teşekkürler. Elinizdeki size veya yakınlarınıza ait Türk Havacılık Tarihi konulu fotoğraf, bilgi ve belgeleri LÜTFEN SİZDE GÖNDERİNİZ. celaluzar@gmail.com 
51-   
52-   
53-   
54-   
55-   
56-   
57-   
58-   
59-   
60-   
61-   
62-   
63-   
64-   
65-   
66-   
67-   
68-   
69-   
70-   
71-   
72-   
73-   
74-   
75-   
  Tayyareci Arşiv, tüm havacılarının, yakınlarının ve havacılık tutkunlarının elinde bulunan  20 yıldan daha eski fotoğraf, bilgi ve belgelerin bir araya getirilerek  www.tayyareci.com  da " 1911 den bugüne TÜRK HAVACILIK TARİHİ ARŞİVİ " nin oluşturulması amacıyla hazırlanmıştır. Katkılarınız için teşekkürler. Elinizdeki size veya yakınlarınıza ait Türk Havacılık Tarihi konulu fotoğraf, bilgi ve belgeleri LÜTFEN SİZDE GÖNDERİNİZ. celaluzar@gmail.com 
76-   
77-   
78-   
79-   
80-   
81-   
82-   
83-   
84-   
85-   
86-   
87-   
88-   
89-   
90-   
91-   
92-   
93-   
94-   
95-   
96-   
97-   
98-   
99-   
100   
Tayyareci Arşiv, tüm havacılarının, yakınlarının ve havacılık tutkunlarının elinde bulunan  20 yıldan daha eski fotoğraf, bilgi ve belgelerin bir araya getirilerek  www.tayyareci.com  da " 1911 den bugüne TÜRK HAVACILIK TARİHİ ARŞİVİ " nin oluşturulması amacıyla hazırlanmıştır. Katkılarınız için teşekkürler. Elinizdeki size veya yakınlarınıza ait Türk Havacılık Tarihi konulu fotoğraf, bilgi ve belgeleri LÜTFEN SİZDE GÖNDERİNİZ. celaluzar@gmail.com 
101-   
102-   
103-   
104-   
105-   
106-   
107-   
108-   
109-   
110-   
111-   
112-   
113-   
114-   
115-   
116-   
117-   
118-   
119-   
120-   
121-   
122-   
123-   
124-   
125-   
  Tayyareci Arşiv, tüm havacılarının, yakınlarının ve havacılık tutkunlarının elinde bulunan  20 yıldan daha eski fotoğraf, bilgi ve belgelerin bir araya getirilerek  www.tayyareci.com  da " 1911 den bugüne TÜRK HAVACILIK TARİHİ ARŞİVİ " nin oluşturulması amacıyla hazırlanmıştır. Katkılarınız için teşekkürler. Elinizdeki size veya yakınlarınıza ait Türk Havacılık Tarihi konulu fotoğraf, bilgi ve belgeleri LÜTFEN SİZDE GÖNDERİNİZ. celaluzar@gmail.com 
126-   
127-   
128-   
129-   
130-   
131-   
132-   
133-   
134-   
135-   
136-   
137-   
138-   
139-   
140-   
141-   
142-   
143-   
144-   
145-   
146-   
147-   
148-   
149-   
150-   
  Tayyareci Arşiv, tüm havacılarının, yakınlarının ve havacılık tutkunlarının elinde bulunan  20 yıldan daha eski fotoğraf, bilgi ve belgelerin bir araya getirilerek  www.tayyareci.com  da " 1911 den bugüne TÜRK HAVACILIK TARİHİ ARŞİVİ " nin oluşturulması amacıyla hazırlanmıştır. Katkılarınız için teşekkürler. Elinizdeki size veya yakınlarınıza ait Türk Havacılık Tarihi konulu fotoğraf, bilgi ve belgeleri LÜTFEN SİZDE GÖNDERİNİZ. celaluzar@gmail.com 
151-   
152-   
153-   
154-   
155-   
156-   
157-   
158-   
159-   
160-   
161-   
162-   
163-   
164-   
165-   
166-   
167-   
168-   
169-   
170-   
171-   
172-   
173-   
174-   
175-   
  Tayyareci Arşiv, tüm havacılarının, yakınlarının ve havacılık tutkunlarının elinde bulunan  20 yıldan daha eski fotoğraf, bilgi ve belgelerin bir araya getirilerek  www.tayyareci.com  da " 1911 den bugüne TÜRK HAVACILIK TARİHİ ARŞİVİ " nin oluşturulması amacıyla hazırlanmıştır. Katkılarınız için teşekkürler. Elinizdeki size veya yakınlarınıza ait Türk Havacılık Tarihi konulu fotoğraf, bilgi ve belgeleri LÜTFEN SİZDE GÖNDERİNİZ. celaluzar@gmail.com 
176-   
177-   
178-   
179-   
180-   
181-   
182-   
183-   
184-   
185-   
186-   
187-   
188-   
189-   
190-   
191-   
192-   
193-   
194-   
195-   
196-   
197-   
198-   
199-   
200-   
  Tayyareci Arşiv, tüm havacılarının, yakınlarının ve havacılık tutkunlarının elinde bulunan  20 yıldan daha eski fotoğraf, bilgi ve belgelerin bir araya getirilerek  www.tayyareci.com  da " 1911 den bugüne TÜRK HAVACILIK TARİHİ ARŞİVİ " nin oluşturulması amacıyla hazırlanmıştır. Katkılarınız için teşekkürler. Elinizdeki size veya yakınlarınıza ait Türk Havacılık Tarihi konulu fotoğraf, bilgi ve belgeleri LÜTFEN SİZDE GÖNDERİNİZ. celaluzar@gmail.com 
201- 
202- 
203- 
204- 
205- 
206- 
207- 
208- 
209- 
210- 
211- 
212- 
213- 
214- 
215- 
216- 
217- 
218- 
219- 
220- 
221- 
222- 
223- 
224- 
225- 
Tayyareci Arşiv, tüm havacılarının, yakınlarının ve havacılık tutkunlarının elinde bulunan  20 yıldan daha eski fotoğraf, bilgi ve belgelerin bir araya getirilerek  www.tayyareci.com  da " 1911 den bugüne TÜRK HAVACILIK TARİHİ ARŞİVİ " nin oluşturulması amacıyla hazırlanmıştır. Katkılarınız için teşekkürler. Elinizdeki size veya yakınlarınıza ait Türk Havacılık Tarihi konulu fotoğraf, bilgi ve belgeleri LÜTFEN SİZDE GÖNDERİNİZ. celaluzar@gmail.com 
226- 
227- 
228- 
229- 
230- 
231- 
232- 
233- 
234- 
235- 
236- 
237- 
238- 
239- 
240- 
241- 
242- 
243- 
244- 
245- 
246- 
247- 
248- 
249- 
250- 
  Tayyareci Arşiv, tüm havacılarının, yakınlarının ve havacılık tutkunlarının elinde bulunan  20 yıldan daha eski fotoğraf, bilgi ve belgelerin bir araya getirilerek  www.tayyareci.com  da " 1911 den bugüne TÜRK HAVACILIK TARİHİ ARŞİVİ " nin oluşturulması amacıyla hazırlanmıştır. Katkılarınız için teşekkürler. Elinizdeki size veya yakınlarınıza ait Türk Havacılık Tarihi konulu fotoğraf, bilgi ve belgeleri LÜTFEN SİZDE GÖNDERİNİZ. celaluzar@gmail.com 
251- 
252- 
253- 
254- 
255- 
256- 
257- 
258- 
259- 
260- 
261- 
262- 
263- 
264- 
265- 
266- 
267- 
268- 
269- 
270- 
271- 
272- 
273- 
274- 
275- 
  Tayyareci Arşiv, tüm havacılarının, yakınlarının ve havacılık tutkunlarının elinde bulunan  20 yıldan daha eski fotoğraf, bilgi ve belgelerin bir araya getirilerek  www.tayyareci.com  da " 1911 den bugüne TÜRK HAVACILIK TARİHİ ARŞİVİ " nin oluşturulması amacıyla hazırlanmıştır. Katkılarınız için teşekkürler. Elinizdeki size veya yakınlarınıza ait Türk Havacılık Tarihi konulu fotoğraf, bilgi ve belgeleri LÜTFEN SİZDE GÖNDERİNİZ. celaluzar@gmail.com 
276- 
277- 
278- 
279- 
280- 
281- 
282- 
283- 
284- 
285- 
286- 
287-   
288-   
289-   
290-   
291-   
292-   
293-   
294-   
295-   
296-   
297-   
298-   
299-   
300-   
  Tayyareci Arşiv, tüm havacılarının, yakınlarının ve havacılık tutkunlarının elinde bulunan  20 yıldan daha eski fotoğraf, bilgi ve belgelerin bir araya getirilerek  www.tayyareci.com  da " 1911 den bugüne TÜRK HAVACILIK TARİHİ ARŞİVİ " nin oluşturulması amacıyla hazırlanmıştır. Katkılarınız için teşekkürler. Elinizdeki size veya yakınlarınıza ait Türk Havacılık Tarihi konulu fotoğraf, bilgi ve belgeleri LÜTFEN SİZDE GÖNDERİNİZ. celaluzar@gmail.com 
 
 

... BİYOGRAFİ ...

Fotoğraf açıklamalarını ve biyografileri tamamlamak için desteğinizi bekliyoruz.

Copyright © 2000 + 2015 Tayyareci

celaluzar@gmail.com          celaluzar@yahoo.com  

  İLETİŞİM 

Tayyareci Arşiv de neler var ? 

www.tayyareci.com

Celal UZAR webmaster    celaluzar@gmail.com   celaluzar@yahoo.com