BEBEK'Lİ ATIF BEY
              Bebekli Atıf bey Sultan Abdülaziz’in tahta çıkışına rastlayan 26 Haziran 1861 günü kolej bahçesinden uçmuştur.
              Bebekli Atıf bey orada doğmuş ve büyümüştür.Teknik araçlara meraklı olan bu zat,1861 yılında bir tayyare tipi icat etmiştir.Bazı aksamı adeta mukavva inceliğinde gürgen ağacından ve parçaları ise ince saçtan yapılmıştı.Kanat,kuyruk ve pervanesi vardı.Pervanenin dönüşü ayak hareketiyle,denge ise kuyruk ve kanattaki dümenlerin hareketi ile sağlanacaktı.
               Atif bey bir gün Bebek halkına uçacağını iddia etti.O tarihte Bebek’te bulunan Protestan bahçesindeki setin üzerine çıktı.Kollarını kanatlara,ayaklarını kuyruğa geçirerek pervaneleri döndürmeye başladı ve kendisini setten aşağıya salıverdi.Yükselemedi ,fakat ufki olarak 10 m. süzüldükten sonra düştü; biçare kollarından,bacaklarından  ve vücudunun bir çok yerinden yaralandı.İngiliz okulundan 4-5 öğretmen kaza yerine koşarak zavallının ilk tedavisini yaptılar.Hemşerileri ise "budala mirasyedi,babasından kalan beş on kuruşu böyle olmıyacak şeylere sarf ile yedi gitti" diye safahat ve delilik izafe ettiler.Bu husustaki bilgiyi o zaman Bebek’te yaşamış olan Recai–zade Ekrem bey hatıralarından kaydetmiştir. 
( 1971 basımı Havacılık Tarihinde Türkler kitabından...)KAYNAKLAR
 
WELCOME TO www.tayyareci.com GERİBACK NEXTİLERİ BİZ KİMİZ?