ENVER AKOĞLU
                                                                   (1898-1962)
 Hava Pilot Korgeneral Enver AKOĞLU, Teğmenliğinden itibaren pilot ve havacı subay olarak, yurt içinde ve dışında sağladığı olağanüstü başarılarıyla, üstün yurt ve havacılık sevgisi, pilotluk yetenekleri, engin meslek bilgisi, geniş genel kültürü, aynı zamanda kendine özgü tutum ve davranışlarıyla, döneminde Türk Askeri Havacılığı’nın sembolü, övünç ve moral kaynağı haline gelen; bundan dolayıda, Türk Havacıları’nın kendilerine örnek ve ideal aldıkları bir pilot ve komutandır.
 
EnverAKOĞLU, 1898 yılında Çengelköy – İSTANBUL’da doğmuştur.Babası Ferik Ahmet Sırrı Paşa, annesi Ayşe Seniye Hanım’dır. Akoğlu ilkokuldan sonra 5 yıl Galatasaray Lisesinde okumuş sonrada Kuleli Askeri Lisesi’ ne girmiştir.
 
AKOĞLU’ nun Kuleli Askeri Lisesi’ne girdiği sıralarda Birinci Dünya Savaşı  sona ermek üzereydi. Mondros Mütarekesinin imzalanması ve arkasından 16 mart 1920 de İstanbul’ un işgali üzerine Kuleli Askeri Lisesi ‘nin binaları ingilizler tarafından  Ermenilere verilmesi üzerine öğrenciler çadırlara taşınmıştır.
 
AKOĞLU askeri lisede okurken düşman işgali altındaki İstanbul’dan ATATÜRK’ün başlattığı Kurtuluş Savaşına katılmak üzere 7 şubat 1921de gönüllü olarak gizlice Anadolu ya kaçmıştır.
Zabit namzeti Enver Efendi Sakarya Meydan Muharebesi’nin sonlarına katılmıştır. 18 ekim 1921 de asteğmen olmuş ve bu rütbe ile kurtuluş savaşının tüm aşamalarında görev yapmış olup İstiklal Madalyası almaya hak kazanmıştır.
 
Kurtuluş Savaşının sonunda piyade teğmen Enver (AKOĞLU) Efendi  TAYYARECİ  olmaya karar vermiş ve 30 kasım 1922 de KUVAYI HAVAİYE Müfettişliği ne katılmış, 26 kasım 1924 – 30 nisan 1926 tarihleri arasında Fransa da TAYYARECİLİK eğitimi almıştır.
 
Türk Hava Kuvvetlerinin çeşitli kademelerinde görevleri takiben 30 agustos 1952 de tuğgeneral olarak 9 ncu ana üs komutanlığına devam etmiştir. 1 nci hava kuvveti komutanı iken 30 ağustos 1955 de tüm generalliğe terfi etmiştir. 30 ağustos 1957 de korgeneral olmuş 23 eylül 1957 de kendi isteği ile emekli olmuştur.AKOĞLU 132 değişik tip uçak ile  toplam 4541 saat uçmuştur.
 
Emekli olduktan sonra Türk Hava Yolları genel müdürlüğü ve kontenjan senatörlüğü yapan AKOĞLU 23 haziran 1962 de vefat etmiştir. Mezarı Çengelköy aile mezarlığındadır.
( 1990 basımı Enver AKOĞLU kitabından... Yazar Dr. Rifat UÇAROL) KAYNAKLAR
 
 
WELCOME TO www.tayyareci.com GERİBACK NEXTİLERİ BİZ KİMİZ?