İHSAN TAMER

 
   KARTAL VAKFI    HAVA HARP OKULU MARŞI     UÇAĞI     www.tayyareci.com     ŞİİRLER    
RUHUNUZ ŞAD OLSUN...
Değerli Şehit Aileleri, havacılık tutkunları zaman zaman sitemiz yoluyla sehit yakınları ile temas etme şansım oluyor. Onlardan aldığım bilgi ve belgeleri ilgili sayfanın EK BILGILER bolumunde yayınlıyorum. Bu kez web de başka konuda araştırma yaparken aşagıdaki ilginç metni buldum. (metinde şahadet tarihleri 1947 yılı olarak yazılmışsa da Afyon Kolanşan köyüne havacılık tarihimiz boyunca sadece bir uçak düşmüştür. Dolayısıyla ağıt bu dört şehit için yakılmıştır.)  17 Kasım 2003 tayyareci webmaster

AĞITLAR ve TARİHİ OLAYLAR

Dr. Ömer Faruk YALDIZKAYA

.................................................................................................................  

1947 Yılında, Emirdağ'ın Başkonak (Kolanşam) köyünün Arzılı mahallesine bir askerî uçak düşer. Hava Kuvvetleri tarihine geçen bu olayda iki pilot subay şehit olur. Şehit olan pilot subaylara, yörenin ünlü ağıtçı kadını Topakkız (Gülsüm Köse) uzun bir ağıt yakar. Konar-göçer Türkmen kültüründen motifler de taşıyan bu ağıdın derleyebildiğimiz mısralarında, ağıtçı kadının "yol (y)ıramış varamış köyüne" mısrasında söz ettiği "köy" "Hava üssü", "Haber verin âşiretinin beyine" mısrasında kastedilen "âşiret bey"i ise "Filo komutanı, Paşa"dır.

Duman durmuş Arzılı'nın dağına,
Yol (y)ıramış varamamış köyüne,
Haber verin âşiretinin beyine,
Gurbanlar olurum yaralı beyim,
Arzılı buraya aralı beyim.

Yeni çıkmış subayın da birisi,
Telde galmış saçların derisi,
Duydum'ola anasıynan garısı,
Gurbanlar olurum yaralı beyim,
Tayyare buraya aralı beyim.

 (Yaldızkaya 1992: 88)

Sonuç olarak; ağıtlar kişilerin özgeçmişleri olduğu gibi, bir bakıma toplumların da özgeçmişidir. Zira, bir milletin tarihi serüvenini ağıtlardan izleyebiliriz. Cephede, düşmana karşı verdikleri mücadelede çektikleri sıkıntıları, şehit ya da gâzi oluşlarını, cephe gerisindeki açlığı, kıtlığı, hastalığı ve içindeki ihaneti; bunlara karşı verilen mücadeleyi ağıtlarımızda görürüz. Şehit düşen ve gâzi olanların isimlerini belki tarih kitaplarında göremeyiz. Ama bunların analarının, bacılarının, yavukluları ve bu milletin hislerine tercüman olan âşıklarının söylemiş olduğu ağıtlarda isim isim bulabiliriz.Sözlerimi şâir Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun dizeleriyle bitirmek istiyorum.

Kitaplarda değil türkülerde ara Yemen'i,
Öleni, kalanı, gidip gelmeyeni.

KAYNAKLAR:
1. Elçin, Şükrü. Türkiye Türkçesinde Ağıtlar. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayını, 1990.
2. Kaya, Doğan. Anonim Halk Şiiri. Ankara: Akçağ Yayını, 1999.
3. Özkan, Nevzat; Osman Horata.Türkiye Dışındaki Türk Edebiyatları Antolojisi -12, Romanya ve Gagauz Edebiyatı. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayını,1999.
4. Yaldızkaya, Ö. Faruk. Emirdağ Yöresi Türkmen Ağıtları. İzmir: Bayraklı Matbaası, 1992.
5. Yaldızkaya, Ö. Faruk. "Bir Kore Ağıdı," Erciyes Dergisi, Sayı: 221, Mayıs, 1996.

http://www.turkuler.com/yazi/agitlar.asp

Araştırmacı Dr. Ömer Faruk YALDIZKAYA ya havacılık tutkunları adına teşekkürler. Celal UZAR webmaster

  EK BİLGİLER  
WELCOME TO www.tayyareci.com GERİBACK copyright © tayyareci NEXTİLERİ BİZ KİMİZ?