www.tayyareci.com                  ANA SAYFA Tayyareci Türkçe Site Türkiye'nin en kapsamlı havacılık sitesi
Tayyareci English Site
Tayyareci Deutsch Site
Sitede Arama :
 

       BALKAN SAVAŞI TÜRK HAVA HAREKATI    

 İlk kuruluşlarında uçak birliklerimiz daima sıkıntı ve yokluk içinde kalmışlardır. Çadır ve buna benzer malzemenin yanında benzinin bile bulunmadığı zamanlar olmuştur. Uçak bölük kuruluşlarında benzin nakli için bölüğe iki atlı bir araba tahsisi, bu kuruluşla uğraşanların meslek gereksinimlerini bilmediklerini açıklamaktadır. Hava Okulu Müdürlüğünün 26 Temmuz 1913 gün ve 190 sayılı aşağıdaki telgrafı bu hususta küçük bir fikir verebilir.

                      Babaeski'de Genel Karargah             1 nci Şube Müdürlüğüne

    Fazıl efendi geriye çağrıldı. Uçağı trene yüklenecek şekilde hazırlanıp elde mevcut köhne çadırla yarınki trene yetiştirilmeye gayret edilecektir. Başka çadırımız yoktur. Levazım hâlâ çadırları dikip göndermedi. Önceden arz ettiğim gibi İstanbul'da uçak benzini yoktur. Elde mevcut olanların hepsini beraber gönderiyorum. 

 Hava Okulu Müdürü

   Sol kanat havacılarımız Edirne'ye indikleri gibi, sağ kanat havacılırımız da Kırklareli'ne inmişlerdir. Bu durum Yüzbaşı Fesa'nın aşağıdaki telgrafından anlaşılmaktadır.

                                                Tel/116                                Kırklareli                         26 Temmuz 1913

                İkinci Şube Müdürü     Kâzım Beye

    Yediye on kala Babaeski'den hareketle yediyi çeyrek geçe olaysız olarak Kırklareli'de karargahın civarına vardığım arz olunur.

                     Pilot Yüzbaşı         Fesa      Tel/              Sağ kanat                  27 Temmuz 1913

                   Babaeski Genel Karargah İkinci Şube Müdürü Kâzım Beye 

    Emrinizi aldım. Civarda yağmur yağmakta, rüzgârın da esmekte olması sebebiyle bu akşam uçuş mümkün değildir. İlk fırsattan yararlanarak emredilen keşifin raporunu takdim edeceğimi arz ederim.

              Pilot Yüzbaşı    Fesa

    Ordunun ileri hareketi başladıktan, uçak birlikleri Edirne ve Kırklareli'ne gittikten sonra sanatkarların bir kısmı da uçak ile gittiğinden, Hava Okulu tamir bakımından sıkıntılı bir duruma düşmüştü.     

 Tel/2742                                                 Yeşilköy                       27 Temmuz 1913

                                                                               Genel Karargah İkinci Şube Müdürlüğüne  

    Bristol uçağı, malzeme ve personeli vagona yüklendi. Fakat okulumuz makinist öğretmeni Fethi efendi uçağı ile, Teğmen Aziz efendi de 10 ncu Kolordu Komutanlığının emri ile otomobil sevkiyatı için aldırıldı.

    Bu defa, atanan Deniz çarkçı Teğmeni motorcü Murat ve İsmail efendiler, menzil müfettişliği tarafından alınarak menzildeki motosikletlere görevlendirilmiş; bundan sonra uçakların ve okuldaki eğitim uçaklarının motorlarının bakım ve onarımını yapabilecek kimse kalmadığından çarkçı Murat ve İsmail efendilerin bir an önce okula gönderilmeleri için gereken yerlere emir verilmesi.              Hava Okulu Müdürü      

Tel/2810                         Yeşilköy                             1 Ağustos 1913

                                Babaeski'de Genel Karargah, Kurmay       İkinci Şube Müdürlüğüne

    27 Temmuz 1913 tarih ve 3335 numaralı Başkomutanlık Vekaleti'nden gönderilen yazıda Edirne ve Kırklareli'nde bulunan uçak müfrezelerine sevkedilmesi buyrulan benzin dün akşam geldiğinden (70) tenekesinin Edirne'ye diğer (70) tenekesinin de Kırklareli'ne Yeşilköy sevk komisyonu vasıtasiyle gönderildiği.

                          Hava Okulu Müdür Yardımcısı            Yüzbaşı Refik

    Kırklareli ve Edirne'de bulunan uçak birliklerimizin keşif ve gözetleme yapacakları bölgeler belirlenmiş olduğundan havacılarımız bu bölgelerde uğraş vermeye başladılar.      Tel/163                        Sağ kanat                1 Ağustos 1913

                                                                      Babaeski'de İkinci Şubede Kurmay Binbaşı Kâzım Beye

    Bu sabah Ahlatlı, Umurufıkıh yönünde bir buçuk saat görev yaptım. Dönüşte yere inerken sağ tekerlek hasar gördü. Fazıl efendi müfrezesinde mevcut yedek parça sandığının ve yedek tekerlek gönderilmesi için de Okula emir buyrulması ve söz konusu tekerleğin de buraca tamiri için girişimde bulunulduğu arz olunur.

                    Pilot Yüzbaşı  Fesa

    1 Ağustos 1913 tarihli telgrafın cevabıdır:

    Genel Karargah Edirne'de bulunan Fethi efendi ve uçağına Hasköy güneyindeki Yanbolu batısına kadar olan bölge keşif sahası olarak tahsis edilmiş ve havanın uygun bulunduğu günler görev icrası ile belirlenen sahanın keşfedilmesi ve keşif sonucuna ait raporun bir nüshasının tarafımıza gönderilmesi ve çok önemli durumlarda da doğrudan doğruya gönderilmesini bildireceğimiz talimat çerçevesinde görev yapması Rasıt Kurmay Yüzbaşısı Kemal efendiye aslında önceden bildirilmiştir. Nuri efendi yedek olarak tahsis edilen ve tamiri bitmek üzere olan Deperdussın uçağının bir an önce uçuşa hazır hale getirilmesi, işe yaramadığı bildirilen şimdiki uçağın okula iadesi rica olunur.

                Tel/1238                              Yeşilköy                         13 Temmuz 1913

                 Babaeski'de Genek Karargah İkinci Şube Müdürlüğüne

    Deperdussın uçağı Teğmen Nuri efendinin vedaatiyle bugün trene yüklenip Edirne'ye gönderilecektir.

    Yüzbaşı Fesa efendi kolundan ve bağırsaklarından az rahatsız bulunmasından Bristol'ü Yüzbaşı Salim efendiye teslim ederek, Bleriot'u tecrübe etmek ve alıp götürmek üzere Fazıl efendinin buraya gönderilmesi.

                     Hava Okulu Müdürü                  -------------

            

 Devamı için tıklayınız

Editör :  ercancetinerler@ttnet.net.tr

KAYNAKLAR

Copyright © 2000-2003 Tayyareci