www.tayyareci.com                  ANA SAYFA Tayyareci Türkçe Site Türkiye'nin gerçek havacılık sitesi
Tayyareci English Site
Tayyareci Deutsch Site
Sitede Arama :
 

SHGM nin KIOSK UYGULAMASI

Avukat Şafak Herdem

Kimilerimizin bildiği ve SHGM internet sitesinde de duyurulduğu üzere, SHGM İstanbul Atatürk Havalimanı, Sabiha Gökçen Havalimanı, Ankara Esenboğa Havalimanı, İzmir Adnan Menderes Havalimanı ve Antalya Havalimanı'na ikişer adet olmak üzere toplam 10 kiosk cihazı ile kişi ve kurumların şikayetlerini değerlendirebilmek amacıyla bir altyapı oluşturdu.

SHGM’nin yaptığı açıklamaya göre  sistem “İç ve dış hatlar gidiş terminallerinde bulunan cihazlar aracılığı ile yolcular hem elektronik hem de yazılı olarak başvurularını yapabildiği gibi  SHGM'nin duyuru, düzenleme ve faaliyetleri hakkında bilgilendirme sağlayacak bir üst menü ile vatandaşların şikâyet ve önerilerini iletebilecekleri bir alt menüden oluşuyor.”

Bununla birlikte taleplerin İngilizce olarak yapılabildiği de kurumun internet sitesindeki duyuruları arasında.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün bu türlü niyet ve icraatları elbetteki havacılık sektörümüzde yolcu mağduriyetlerine verilen önem açısından son derece önemli fakat bu sistemin geliştirilmesine yardımcı olmak üzere, diğer ülkelerdeki uygulamaları incelemek ve aynı amaçta yürürlükteki yasalarımızdan ne şekilde azami faydayı sağlayabileceğimiz üzerine yaptığımız bu çalışma ile de Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nden öncelikli bir havayolu yolcusu olarak beklentilerimizi sizlerle paylaşmak istedim.

Öncelikle belirtmek isterim ki, havaalanlarında yer alan kioskların ülkemizde sıklıkla havayolu şirketlerinin boarding card’larının basılması ve yine ilgili havayolu şirketi hakkında enformasyona ( uçuş/rezervasyon) ulaşılması amacıyla özel sektör(havayolu şirketleri)  tarafından kurulmaya başlandığı aşikar.

Yurtdışı örneklerini ve yurtdışında kiosk kullanıcılarının beklentilerini incelediğimiz de ise, ilk etapta kiosklar aracılığı ilettikleri şikayet/mağduriyetlerinin giderilip giderilmediği veya ne şekilde giderileceği hususlarında kiosk kurucularının beyan ve  taahhütleri ön plana çıkmakta, hatta bu durum kimi araştırmalarda öyle bir teknik altyapı gereksinimi ortaya çıkartmış ki, mukayese amacıyla havayolu şirketleri tarafından tahsil edilen havaalanı vergilerine dayanak yasal düzenlemeler ile havaalanı kira bedellerinin kimi kiosklarda belirtildiğine rastlamaktayız.

Ülkemizde Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün takdirle karşılanan kiosk uygulamasına yukarıda belirttiğimiz, yurtdışı havaalanlarında mevcut uygulamalar çerçevesinde yasal düzenlemeler katkısı ile baktığımızda ise ilk aklımıza gelen; bir kamu tüzelkişi olan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün bu kioskların altyapısını oluştururken neden 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında ihmalkar davrandığıdır.

Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, ilk maddesinde de düzenlendiği üzere demokratik ve şeffaf yönetimin gereği olan eşitlik, tarafsızlık ve açıklık ilkelerine uygun olarak kişilerin bilgi edinme hakkını kullanmalarına ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir. Kanunun dördüncü maddesi uyarınca herkes bilgi edinme hakkına sahip olup Türkiye'de ikamet eden yabancılar ile Türkiye'de faaliyette bulunan yabancı tüzel kişiler, isteyecekleri bilgi kendileriyle veya faaliyet alanlarıyla ilgili olmak kaydıyla ve karşılıklılık ilkesi çerçevesinde, bu Kanun hükümlerinden yararlanırlar.

Kioskların  sivil havacılık otoritesi tarafından uygulamaya geçirildiğini düşünürsek Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’ne Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında sorulacak soruların, yasal dayanakları ile bir nevi “garanti” görülen cevaplarının yasal zeminler hazırlanması öncelikli beklenir iken, havayolu şirketlerine ilişkin iletilen,  yolcu-taşıyıcı ilişkileri tahtında ekseriyetle özel hukuk ilişkileri kapsamında değerlendirilmeye alınması muhtemel şikayetlerin ( ki bu neviden yolcu şikayetleri birçok kere bilet, bagaj, kargo uyuşmazlıklarından kaynaklanmaktadır) Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından ne şekilde ve ne surette hangi tatminkar ve etkin kısa süreli çözümle nihailendirileceği şüphelerim arasındadır.

2003 yılında yürürlüğe giren Bilgi Edinme Kanunu’nun ilk uygulama yıllarında, kanunda yer alan istisnalara dayanılarak cevap vermek yönünde imtina edilme eğilimi sıklıkla yaşansa da, günümüzde kanunun uygulama yönetmeliğindeki düzenlemelerden ötürü beklentilere cevap vermeyen yanı gittikçe azalmaktadır. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün teknoloji destekli bu girişiminin kanunun uygulama yönetmeliğinde belirtilen asgari ihtiyaçları da kapsaması göz önüne alındığında, bu kioskların öncelikle İngilizce başvuru alma teknik yapısından ziyade, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına azami fayda sağlaması beklentiler içinde olmalıdır.

Avukat Şafak Herdem

Copyright © 2000-2011 Tayyareci

Ana Sayfa    Home Page