www.tayyareci.com                  ANA SAYFA Tayyareci Türkçe Site Türkiye'nin en kapsamlı havacılık sitesi
Tayyareci English Site
Tayyareci Deutsch Site
Sitede Arama :
 

SHT 6A-50, HAVA İŞ KANUNU TASARISI VE ÇEKİNCELER

 Avukat Şafak Herdem

Malumunuz olduğu üzere Hava İş Kanunu Tasarısı adeta bir yılan hikayesi… Aradan geçen yıllar gözetildiğinde, hukukun çağın gereksinimlerine uygun normlar hiyerarşisini sağlama tanımından yola çıkarak, mevcut Tasarı’nın da ihtiyaçlara cevap verme yetisine bu aşamadan sonra ne kadar sahip olduğunu sorgulamak elbette ki herkesin hakkı.  Kanun çalışmalarında T.B.M.M Komisyon çalışmalarına iştirak etmiş birisi olarak,  mevcut düzenleyici kuralların  kanun tasarısı çalışmaları (komisyon görüşmeleri vs.) esnasında “uygulamada ki mevcut düzenlemeler” nazarında ele alınması sonucunda varılacak olası noktalardan birisi de bu makalemin konusu….

 Malumunuz olduğu üzere hava işletmelerinde istihdam edilen pilotlarımızın birçoğu alacağı TİP sertifika eğitimlerinden önce bir taahhütname imzalamakta ve istifa halinde ağır tazminat iddiaları ile karşılaşmakta. Bu konuda mahkemeler konuyu bilirkişilere sevk ederek, birçok kez bilirkişi raporları doğrultusunda kararlar tesis etmekte. Her ne kadar bilirkişi raporları iş hukuku kapsamında konuyu ele alarak pilot lehine değerlendirmelerde bulunsa da  ( en azından şahit olduğum bir çok rapor bu yönde) konunun kanunlaştırılması çalışmaları sürecinde sektöre ve dolayısıyla uygulamalara yabancı kanun yapıcıların, yalnızca mevcut düzenlemeler nazarında konuyu ele alması muhtemel. Peki nedir bu mevcut düzenlemeler? Elbette ki öncelikle SHT6A-50 Talimatı;

 Talimat’ın beşinci maddesi uyarınca görev verilen uçucu ekibin, hava aracı tipine uygun olarak, ilgili kanun ve yönetmelikler ile işletme talimatlarında aranan özellikleri taşıması, yürürlükte bulunan sivil havacılık mevzuatı ile ön görülmüş diğer şartlara haiz olması zorunlu tutulmakta, yine Talimat kapsamında Uçucu Ekip tanımına göz attığımızda ise havacılık işletmeleri tarafından belirlenen, hava aracının sevk ve idaresiyle görevli pilotlar, uçuş mühendisleri ile sertifikalı kabin içi emniyet ve diğer hizmetlerin yürütülmesiyle görevli kabin ekibini ve yükleme görevlilerini, uçak tipine göre uçuş mühendisi kapsamında gerektiğinde seyrüsefer ve radyo operatörlerinin bu madde kapsamında olduğunu görmekteyiz.

 Özetle; havacılık işletmeleri tarafından belirlenen, hava aracının sevk ve idaresiyle görevli pilotlar, uçuş mühendisleri ile sertifikalı kabin içi emniyet ve diğer hizmetlerin yürütülmesiyle görevli kabin ekibi ve yükleme görevlileri, uçak tipine göre uçuş mühendisi kapsamında gerektiğinde seyrüsefer ve radyo operatörlerinin hava aracı tipine uygun olarak, ilgili kanun ve yönetmelikler ile işletme talimatlarında aranan özellikleri taşıması yürürlükte bulunan sivil havacılık mevzuatı ile ön görülmüş diğer şartlara haiz olması zorunlu.

 Şimdi gelelim, iki farklı yorum farkının değerlendirilmesine;

 1.    Uçucu Ekip işe başlarken hava aracı tipine uygun özellikleri taşımalı

2.    Uçucu Ekibin istihdamında, hava aracı tipine uygun özellikler sağlanmalı

 Karşılaştığımız birçok uyuşmazlık itibariyle konu uygulamada kanun düzenlemelerinden farklı şekilde varolmakta;

-       Uçucu Ekip, hava aracı tipine uygun özellikler taşımaması halinde, bağlı olduğu havayolu şirketi tarafından bu kanuni ihtiyacın kendi ihtiyaçları doğrultusunda giderildiği ve her türlü operasyonel, mali olasılık nazara alınarak tazmini amacıyla pilota taahhütname imzalatıldığı aşikar.

 Gelgelelim bir hukukçu gözüyle yorumlamaya;

Talimatın ikinci maddesi uyarınca, Talimat;  Ulaştırma Bakanlığından işletme ruhsatı almış havacılık işletmelerini, ilgili yönetici personeli ile geçerli lisans ve/veya sertifika sahibi olan uçucu ekiplerin uymak zorunda oldukları usul ve esasları kapsamakta.

Sizlerin dikkatini çekmek amaçlı maddenin ruhuna zeval vermeden lafzına ilişkin küçük bir düzenleme: “Talimat;  Ulaştırma Bakanlığından işletme ruhsatı almış havacılık işletmeleri, …….usul ve esasları kapsamakta”

 Görüldüğü üzere, beklenti havacılık işletmelerinde. Bu durumda havacılık işletmelerinin mali ve operasyonel beklentileri uyarınca TİP sertifikası sağlamak eğiliminde olduğu pilotlara sağladığı eğitimlerin, pilotlar tarafından taahhütname verilmesi emrivakisi(!) halinde, hakkaniyet ve mevcut düzenlemelerin doğru yorumlanması aşikar. Tasarının güncel beklentilere, “bırakın güncel beklentileri çıksın da bu da kar” diyen “Uçucu Ekibi”miz’i tatmin etmesi umuduyla…

 Avukat Şafak Herdem

Copyright © 2000-2011 Tayyareci

Ana Sayfa    Home Page