www.tayyareci.com         ANA SAYFA Tayyareci Türkçe Site Gökyüzünün yeni adresi
Tayyareci English Site
Tayyareci Deutsch Site
Sitede Arama :
 

HAVA ENFORMASYON DERNEĞİ

HAVACILIK BİLGİLERİNİN UÇUŞ GÜVENLİĞİNDEKİ ÖNEMİ VE   ETKİSİ SEMPOZYUMU

SEMPOZYUM PROGRAMI

  HAVACILIK BİLGİLERİNİN UÇUŞ GÜVENLİĞİNDEKİ  YERİ VE ÖNEMİ

  TARİH:17 MAYIS 2005

YER:DHMİ ESENBOĞA EGİTİM BİNASI KONFERANS SALONU

SAAT:10.00

 

 AKIŞ

  10.00:AÇILIŞ KONUŞMALARI:

  HAVA ENFORMASYON DERNEĞİ BAŞKANI

ESENBOĞA BAŞMÜDÜRÜ

SEYRÜSEFER DAİRE BAŞKANI

DHMİ GENEL MÜDÜRÜ

  10.50:ARA

  11.10:OTURUM:

  OTURUM BAŞKANI:

SHGM HAVA SEYRÜSEFER ŞUBE MÜDÜRÜ ADNAN GÜVEN

  KONUŞMACILAR:

  GAZİ ÜNİVERİSTESİNDEN PR. DR ERGÜN KASAP

HAVA ENFORMASYON MÜDÜRÜ AZİM BUL

GÜNEYDOĞU HAVACILIKTAN PİLOT YÜKSEL KOÇKAR

THY DİSPEÇER TAMER AŞIK

HV. TRF. BAŞKONTROLORÜ  UGUR GENÇ

DHMİ PERSONEL DAİRE BAŞKANI HÜSEYİN GÜN

 

DOĞRU YERDE DOĞRU ZAMANDA DOĞRU ENTEGRASYONDA HAVACILIK BİLGİLERİ

 Uluslararası sivil havacılığın bir gereği olarak ICAO’ya (Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı) üye olan her devlet; kendi hava sahasına özgü havacılık bilgilerini toplamak, değerlendirmek ve gelişen hava seyrüsefer teknolojisine uygun bu hizmeti yürütecek ve yayınını yapacak birimleri oluşturmak zorundadır.

Buna bağlı olarak; hızlı bir gelişme gösteren havacılık sektöründe yer alan tüm teknolojik gelişme ve değişiklikleri takip ederek,  Ülkemiz hava sahasında verilen  hava seyrüsefer hizmetlerinin kalitesinin arttırılması, sorunsuz  ve güvenli bir şekilde yerine getirilmesi önem arz etmektedir.Özellikle bizim de içerisinde bulunduğumuz Avrupa hava sahasında, Hava seyrüseferinde uçuş güvenliği ve verimliliği ancak hızlı ve doğru bilgi akışı ile sağlanır.

             Uçuş harekatını doğrudan ilgilendiren bu tür bilgiler tüm dünya ülkelerinde olduğu gibi, ülkemizde de DHMİ Hava Seyrüsefer Daire Başkanlığına bağlı HAVACILIK BİLGİ SERVİS ve UÇUŞ BİLGİ SERVİS birimleri tarafından yerine getirilmektedir. Bu birimler havacılıkta bir bilgi bankası özelliği taşımaktadır. AIS/FIC ofisleri Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü adına, gerek uçan personele gerekse yerden uçuşu yönlendiren personele havacılık bilgisi temin etmekle yükümlüdürler. 

Havacılık Bilgi Servisi nedir?

                                   Hava Enformasyon Hizmetleri bünyesinde;Türk Hava sahası ve hava limanlarına ilişkin tüm havacılık bilgilerinin; sivil ve askeri havacılık kuruluşlarına, uçuş  mürettebatı ve havaalanı kullanıcılarına   ICAO ve EUROCONTROL’ün belirlediği uluslar arası kurallara göre, uzman personelimiz tarafından Türkiye adına tarafımızca yapılmaktadır. Bunlardan aşağıda, sadece bir kısmının kısaca aktarıldığı Havacılık Bilgi Hizmetlerimizi görebilirsiniz.

             NOTAM( Notice to Airmen-Havacılara Uyarı):Türkiye’nin tek uluslararası NOTAM ofisi Ankara/Esenboğa Havalimanındadır.

 Bunun anlamı,Uçuş güvenliği ile ilgili bütün seyrüsefer sistem ve kolaylıklarının çalışma durumlarını, meydanların fiziksel durumları ile ilgili değişiklikleri ve çalışma saatlerini, tüm hava aktiviteleri ile ilgili bilgileri kontrol edip değerlendirerek, bunların ulusal ve uluslararası NOTAM’ la yayınlama işini, Türkçe  ve İngilizce olarak yurtiçi ve yurt dışına duyurumu tarafımızdan yapılmaktadır.

Diğer bir deyişle, bir uçak bir noktadan diğer noktaya seyrüsefer yaparken henüz kalkış yapmadan önce Hava Enformasyon Birimleri olarak görevimiz başlamış olup,uçuşla ilgili tüm bilgileri en hızlı ,en doğru ve en etkin şekilde kullanıcılara ulaştırarak ve bunu uçuşun başlangıcından sonuna kadar uçuşun her aşamasında sağlayarak,ulusal ve uluslar arası hava seyrüseferinin uçuş emniyeti ile can ve mal güvenliğinin sağlanması biz AIS çalışanları için son derece büyük önem arz etmektedir.

 Bunun en iyi örneğini,  Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nden gelen paraşüt atlayışı, havadan fotoğraf çekimi ve pano çekimi gibi uçuş müsaadelerini, Uluslararası Tatbikat, Top atışı ve Navigation Warning bilgilerini, ACC ve Askeri NOTAM ofisi ile koordine ederek, bizim tarafımızdan yapılacak en ufak koordinat yanlışlığının, telafisi mümkün olmayan can ve mal kayıplarına sebep olabileceği havacılık bilgi servisi çalışanları olarak görevimizin ne derece öneme haiz olduğunu hatırlatır niteliktedir.

 Uçuş Planları:Uçuş planı bir uçuşun gerçekleşmesi için gerekli tüm bilgileri içeren ve belli bir formatta pilot tarafından doldurulan, havacılık bilgi servisi Birimine sunulan uçuş bilgi formudur.Bu doldurulan form, uçuş emniyeti ,kontrolu ve arama-kurtarma açısından büyük önem arz etmektedir.Bu form alındıktan sonra bilgilerin doğruluğunun araştırılarak, zamanında ilgili ünitelere dağıtımı ve EUROCONTROL ile yapılan koordine sonucu yayınlanması oldukça önemli ve dikkat gerektiren bir sorumluluktur.

En yakın zamanda yaşananlar göz önüne alınacak olursa, biraz dikkatli okuyucularımız hatırlayacaklardır; yaşanan uçak kazalarında başvurulan ilk belge uçuş planıdır.Uçağın pilotu kimdir? Uçakta kişi sayısı nedir?  Arama-Kurtarma da temas edilebilecek frekanslar nedir? Arama –kurtarmada kullanılan teçhisat’ın neler olduğu? Uçağın rengi?,Yakıt miktarı ? Uçağın hangi meydandan kalktığı? Gidiş meydanı ve ne kadar sürede? hangi yolu kullanacağı?  gibi soruların yanıtını ancak doldurulmuş bir uçuş planından elde edilebilir ve hepimizin bildiği Kara Kutu’ya benzer öneme sahip ve tüm ön bilgilere ancak uçuş planından ulaşılabilir.

 Sonuç olarak, hava seyrüseferinin güven ve emniyetli şekilde gerçekleştirilebilmesi için gerek uçuculara ikaz yayını (NOTAM), gerek uçuş planı, gerek uçuş öncesi bilgi bülteni ve gerekse basılı havacılık bilgi yayınları ile doğru yerde, doğru zamanda ve dijital havacılık bilgilerini kullanıcılara ulaştırması, Hava Enformasyon Hizmetlerinin havacılık sektöründe vazgeçilmez ve tartışılmaz yerini bir kez daha gözler önüne sermektedir.

GELECEĞİN HAVA ENFORMASYON HİZMETLERİ STRATEJİSİ:

 AIS TO AIM:

Uluslar arası düzeyde elektronik ortamda otomasyona ve sistemlere dayalı bir hizmet yürütebilmek amacıyla,üyesi bulunduğumuz EUROCONTROL Teşkilatınca Avrupa Ülkelerinde havacılık bilgi kalitesini geliştirmeyi amaçlayan çalışmalar başlatılmış olup, “Sistem Genelinde Bilgi Yönetimi” çerçevesinde “Avrupa Havacılık Bilgi Yönetimi (AIM)” ve “ Avrupa Tek Seması (Single European Sky)” oluşturma çalışmaları yürütülmektedir.

 EATMP (European Air Traffic Management Programme – Avrupa Hava Seyrüsefer Yönetim Programı), uçuşun her safhasında kullanılan havacılık verilerinin otomatize edilmesini, mevcut Havacılık Bilgi Servisi Hizmet birimlerinin sorumluluk alanlarının, işlevlerinin ve ortak yöntemlerinin belirlenmesini ve bunların iyileştirilmesini zorunlu kılmıştır.

 Bu program çerçevesinde AIS-AHEAD (Avrupa Havacılık Verisinin Otomasyon ve Uyumluluk ) programı yürütülmektedir. AIS AHEAD programı; Avrupa’daki Havacılık Bilgi Servisi Hizmet Birimlerinin performans teknik ve yönetimini geliştirmek için Avrupa Havacılık veri programının otomasyonu ve uyumluluğunu sağlamayı hedeflemektedir. Havacılık bilgisinin toplanması ve dağıtımında güven, kalite, etkinlik ve maliyetle ilgili konularda en pratik alanı ve tek biçimliliği geliştirmeyi amaçlar. ECAC sahasında otomasyona başlamak ve kalite güvence yolu ile EUROCONTROL ATM 2000 + stratejisi kapsamında, AIS’in geliştirilmesini istemektedir.

             AIM, ATM/CNS sistemi yoluyla havacılık bilgilerinin bütünlüğü sağlanacaktır. AIM tamamen dijital ara çalışma sistemleri kullanarak havacılık bilgi kalitesini ve entegrasyonunu sağlayacaktır. Stratejik uçuş planlaması aşamasından uçuş sonrası aşamasına kadar, kapıdan kapıya uçuş şartlarında meydana geliş kontrolünü, depolamayı, yeniden düzeltmeyi sunacaktır. AIM sürecinin daha kısa tutulması için tüm ECAC bünyesindeki ülkelerde aynı yapıda, zamanda standartizasyonun sağlanması gerekmektedir. Bunun için aşağıdaki projelerin hayata geçirilmesi hedeflenmektedir.

 1. EAD – European AIS Database
 2. AIS ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi
 3. Elektronik AIP’nin Avrupa’da standart hale getirilmesinin sağlanması
 4. CASP (Common AIS Staff Profile) AIS personelinin standart bir yapıya,diğer bir deyişle mesleki lisansa kavuşturulması

projeleri ile tek bir Avrupa hava sahasına uygun bir AIM hedeflenmektedir. AIM ile doğru yerde, doğru zamanda ve istenilen hassasiyet ile elektronik ortamda Havacılık Bilgileri tüm kullanıcılar tarafından sağlanabilecektir.

 Bu nedenle gelişmelerin ve yeniliklerin yakından takibi yapılarak, ülkemiz AIS Birimleri ve Personeli,Uluslar arası Hava Seyrüseferinin güven, düzen, kalite ve etkinliğini arttırmak için gerekli havacılık bilgilerini sağlayacak, Merkez, Hava Liman ve dışa açık Hava Alanlarında konuşlandırılmış Havacılık Bilgi Hizmet Birimleri doğru yerde, doğru zamanda ve doğru bilgiyi kullanıcıların hizmetine sunmakla Avrupa Birliği ile uyumu şimdiden sağlamış durumdadır.

HV. ENF. DERNEĞİ BAŞKANI DİLEK TÜRKOĞLU        dilekturkoglu@yahoo.com

celaluzar@yahoo.com      celaluzar@tayyareci.com  

Ana Sayfa    Home Page