ALET UÇUŞU FORMÜLLERİ 4

                       

Önemli 60’ A-1 Kuralı Formülleri Ve İlişkileri  

 

Tekrar açısından aşağıda bazı bölümler açıklanmıştır :

 

60 a 1 Kuralı (The 60 to 1 Rule)

 

1° = 1° NM at 60 NM 'de 1 NM      1° = 1 NM'de 100 feet

 

Tırmanış ve Alçalışlar (Climb and Descents)

         

                                                              

VVI = Gradyant (veya yunuslama x 100) x TAS (NM/MİN)

                      

 

           

NOT : Rüzgar etkisini gidermek için GS (yer hızını) TAS’a çevirin. Pratik olması açısından her 60 KNOT rüzgar yunuslamayı 1° değiştirecektir.

 

 TAS ve NM/MIN 'IN TESPİTİ

 

KTAS = IMN x 600 veya KTAS = KIAS + (%2 her 1000 feet) x KIAS

                 

              

TAS (NM/MİN) = IMN X 10

 

Dönüş Yarıçapı (TR) (Turn Radius)

 30°lik Yatışla Dönüş Yarıçapı (TR Using 30° of Bank)

          

               

Standart Ve Yarı Standart Dönüşlerde Dönüş Yarıçapı (TR using Standard Rate Turns and ½ Standard Rate Turns)

 

           SRT. = TAS’ın % 5’i (veya GS)

            ½ SRT.= TAS’ın % 1’i (veya GS)

 

Dönüş Oranı İçin Yatış Miktarı (Bank for Rate Turns)

                  

                  

90°Den Daha Az Veya Fazla Dönüşleri İçin Aşağıdakileri Kullanın (For Turn Less or More Than 90° use the Following)  

Dönülecek derece 180 ise 2 LP
Dönülecek derece 150 ise 1 + 5 / 6 LP
Dönülecek derece 135 ise 1 + 2 / 3 LP
Dönülecek derece 120 ise 1 + 1 / 2 LP
Dönülecek derece   90 ise 1 LP
Dönülecek derece   60 ise 1 / 2 LP
Dönülecek derece   45 ise 1 / 3 LP
Dönülecek derece   30 ise 1 / 6 LP

* işaretli olanlar birçok durumu kapsadıklarından onları hatırlamayı dene.

 

 

     Radyalden Arka veya (90° 'lik ark önlemek) İçin Lead Point Hesabı 

               (Determining Lead Point for Radial to Arc or 90°Intercept of Arc)

 

DME cinsinden lead point = TR ± DESİRED ARC DME

 


   Arktan Radyali Önlemek veya (90° 'lik radyal önlemek) İçin Lead Point Hesabı (Determining Lead Point for Arc to Radial Intercept or 90° İntercept of Radial)

 Derece cinsinden lead point = 60TR / arc

Ark Muhafazası İçin Yatış Açısının Hesaplanması (Determining Bank Angle Required to Maintain an Arc

Gerekli yatış açısı = 30TR / arc

En iyi sonuçları almak için TR'da  IMN2' 'yi kullanın)

Veya; Arktan radyali önlemek için gerekli lead pointin yarısı

 

Örnek : 12 NM arkından radyale girmek için 16° gerekliyse 12 NM arkını muhafaza etmek için gerekli yatış açısı 8° dir.

 

Teardrop Penetration Hesabı (Teardrop Penetration Calculations)

  30°Lik Yatışla Dönüş İçin Gerekli Outbound Mesafesinin Tespiti

        

Teardrop İçin Yatış Açısının Hesaplanması (30°nin Uygun Olmadığı Durumlar)

          

.   Teardrop Offset Hesaplamaları (Teardrop Offset Calculations

                   

.   Procedure Turn Hesaplaması (Procedure Turn Calculations

               45º/180º manevra mesafesi=(3xTR)+2

 

               80º/260º Menavra mesafesi= 3xTR

    VDP Hesaplaması (VDP Calculation

          

 

EMNİYETLİ UÇUŞLAR..CELAL UZAR                             SAYFA BAŞINA DÖNÜŞ  

WELCOME TO www.tayyareci.com GERİBACK NEXTİLERİ BİZ KİMİZ?