ALTIN KANATLAR PROJESİ NEDİR ? 
 

1914 yılında ortadoğu semalarında gerçekleştirilen ve ortadoğudaki ilk hava posta taşımacılığının sembolü kabul edilen "Kahire Seferleri" havacılık tarihindeki en önemli olaylardan bir tanesidir.Türk Havacılık T arihi'nin ilk şehidi TAYYARECİ FETHİ BEY anısına gerçekleştirilecek "ALTIN KANATLAR" projesi Türkiye ile Ortadoğu Ülkeleri arasında var olan dostluk ve kültür bağının pekiştirilmesine katkıda bulunacak önemli bir adımdır.ALTIN KANATLAR projesi ilk hava şehidimiz TAYYARECİ FETHİ BEY'in şahsında pilotlarımızın cesaret ve devlete bağlılık ülkülerinin de nişanesidir.

Projeye konu olan pilotlarımız BLERIOT XI/B ve DEPERDUSSIN tipi uçaklarla Eskişehir, Konya, Ulukışla, Adana, Humus ve Şam üzerinden İskenderiye'ye uzanan yaklaşık 2500 kilometrelik bir hava yolculuğunu son derece güç şartlar altında gerçekleştirmişler ve dönemlerinde yazılı basından devlet arşivlerine kadar varan geniş bir sahada uzun zaman yer almışlardır. Türk Havacılık Tarihi'nde son derece önemli bir uçuş olarak kabul edilen "Kahire Seferleri" nin pilotları şiirlere, ağıtlara, anıtlara konu olmuşlardır. Bugün önemli bir turizm merkezi olan Fethiye ilçesi adını Fethi Bey'den aldığı bilinmektedir.

 

Bu konudan yola çıkarak oluşturulan "ALTIN KANATLAR" projesi, söz konusu uçuşu yeniden imal edilen uçaklarla bir kez daha gerçekleştirmek amacına yöneliktir. Bu yapımın ve uçuşun gerçekleştirilmesindeki amaç, dünya havacılık tarihinde önemli bir yeri olan ve fakat bugüne kadar tanıtılamamış "Kahire Seferleri" ni ve Türk pilotlarını litaratürde hak ettiği yere oturtmaktır.

ALTIN KANATLAR PROJESİ NEDİR ?
1914 DEKI UÇUŞUN AYRINTILARI
ALTIN KANATLARIN 2001 DEKİ UÇUŞU
ALTIN KANATLAR HANGİ UÇAKLA UÇTULAR ?
PROJEDEKİ KURUM ve KİŞİLER
TAYYARECİ FETHİ BEY KİMDİR ?
WELCOME TO www.tayyareci.com GERİBACK NEXTİLERİ