www.tayyareci.com                  ANA SAYFA Tayyareci Türkçe Site JET ANALIZ HAVACILIK
Tayyareci English Site
Tayyareci Deutsch Site
Sitede Arama :
 

Supermarine “Spitfire”

İngiliz Vickers Supermarine firmasının yapımı “Spitfire”lar İngiltere’nin savunmasında görev almış, belki de 2.Dünya Savaşı’nın en meşhur av uçağıdır. Türkiye’ye değişik zamanlarda değişik modelleri gelmiştir. İlk parti Hawker “Hurricane”lerle birlikte sipariş edilmiştir. 15 adet sipariş edilen Mk.1 modelinden yalnız 3 adedi savaş nedeniyle teslim edilebilmiştir. Birincisi Polonya siparişi olan bir Mk.1a’dır ve Eylül 1938’de gelmiştir. Diğer iki adedi ise 1940 yılında gelmiştir. Sipariş sonrası 4501-4515 seri numaraları bu uçaklar için tahsis edilmişse de hiç kullanılmamıştır.42. Av Bölüğü’ne tahsis edilen bu uçaklardan ikisi 1942’de RAFME’ye iade edilmiştir. Mk.1’lerde 1030HP gücünde bir adet Rolls Royce Merlin-2 pistonlu motor bulunuyordu; silah donanımı olarak ta 8 adet 0.303 kalibre makinelı tüfek vardı. Uçakta da üç palli  bir pervane bulunmaktaydı.

1944 ortalarına kadar başka bir teslimat olmadı. Temmuz 1944’de RAF stoklarından 39 adet Mk.Vb geldi. Bunu Aralık 1944’de 71 adet Mk.Vc ve Şubat 1945’de de 3 adet Mk.V(R) geldi. Mk.Vb ve Mk.Vc’ler 5.Alay 1. ve 2. Bölüklerle 6. Alay 1.,2. ve 3.Bölüklere tahsis edildi. 1947 yılında da Hava Okulu’na aktarıldılar. Mk.V(R) modeli ise “Yüksek İrtifa Foto-Keşif Kıt’ası”nda görevlendirildi.Mk.I’lerden 4 palli pervaneleri ile ayrılan bu uçaklarda THKv kaynaklarına göre 1500 HP gücünde Rolls Royce Merlin-20  motoru bulunmaktaydı. Ancak İngiliz kaynakları Mk.Vb’de 1585HP gücünde bir adet Rolls Royce Merlin 45M, MkVc’de de 1470HP gücünde Rolls Royce Merlin 45 motoru olduğunu belirtmektedirler. Keza aynı İngiliz kaynağına göre Mk.Vb’lerin silah donanımı 4 adet 0.303 kalibre makinelı ile 2 adet 20mm toptan ibarettir. Mk.Vc’lerde ise 4 adet 20mm top bulunmaktadır. Ayrıca bu modeller 500lb (210kg) bomba taşıyabilmektedir. Mk.V’ler 1948 yılında P-47 “Thunderbolt”larla değiştirilmişlerdir.

Savaştan sonra THKv “Spitfire”ları standart hava muharebe uçağı yapmak eğilimindeydi. Bu nedenle İngiliz “Vickers” firmasıyla bakım sözleşmesi yapıldı. Ocak 1947 ile Şubat 1948 arasında 170 adet Mk.IX THKv envanterine girdi. Bu uçaklar başlangıçta 4.Alay 1.,2.,3., ve 4.Bölük’lere, 5.Alay 3., ve 4. Bölük’lere, 7. Alay 1.,2.,3.ve 4. Bölük’lere, 8.Alay 1.,2.,3. ve 4. Bölük’lere tahsis edildiler. 1949’da uçakların bir kısmı 6.Alay 1.,2.,3. ve 4. Bölük’lere transfer edildi. 1951 yılında THKv’nin reorganizasyonu sonucu 4. ve 6. Hava Üsleri’ne verildiler. 1954’de emekliye ayrıldılar.Mk.IX’larda 1475 HP gücünde bir adet Rolls Royce Merlin 61 motor bulunmaktadır; değişik silah donanımına sahiptirler( bazılarında 8 adet 0.303 kalibre makinelı, bazılarında 4 adet makinalı ve 2 adet 20mm top, bazılarında da 4 adet top ve 210kg bomba bulunmaktadır).

Spitfire Mk.XI hava keşif ve foto modelinden savaş sonrası yalnız bir adet gelmiştir. Kesin geliş tarihi bilinmeyen bu uçak “Yüksek İrtifa Foto, Hava Keşif Kıt’ası”na verilmiştir. 4 adet Mk.XIX bakımı yapılmak üzere Vickers firmasına satılmış ve bu uçaklar 1947 Mart’ında Türkiye’ye getirilerek “Yüksek İrtifa Foto-Keşif Kıt’ası”nda görevlendirilmişlerdir. Bize gelen Spitfire’ların en güçlüsü olan bu uçakta silah donanımı bulunmamaktadır. Bunun yerine gövde altında iki yanlarda da birer adet kamera bulunmaktadır. 2035HP gücünde Rolls Royce Griffon 65 motor bulunan bu uçaklar 5 palli pervaneleri ile öncekimodellerden ayrılmaktadır.

The Spitfires designed and produced by the British firm Vickers Supermarine participated the Battle of Britain and most probably they are the most popular fighters of WWII. Different models arrived Turkey at different times. A batch of 15 Spitfire MK.1s were ordered together with the Hawker “Hurricanes”  but only 3 of them were delivered. One of them which was an ex-Polish order arrived in Sept.1938. The other two arrived in 1940. Eventhough serials 4501 to 4515 were allocated by the TuAF they were never used. The planes were deployed at the 42nd Hunter Company. Two of them were returned to RAFME in 1942. The Mk.1s were equipped with a Rolls Royce Merlin-2 engine with an output of 1030HP. Their armament consisted of 8 pieces 0.303 caliper MGs. They were distinctive with their 3-blade propeller.

No other Spitfire was supplied until mid-1944. In July 1944 39 pcs Mk.Vb was sent from RAF stocks. This was followed by 71 pcs Mk.Vc’s and 3 recce version Mk.V/R  came in February 1945.  Mk.Vb’s were deployed at the 1st and 2nd Co.s of the 5th Regiment, 1st, 2nd and 3rd Co.s of the 6th Regiment. The Mk.V/Rs were used with the “High Altitude Photo-Recce Unit”. These models were distinguished with their four-blade propellers. According to the TuAF sources they were equipped with Rolls Royce Merlin-20 engines with an output of 1500 HP. But the British sources state that the Mk.Vb’s were equipped with a 1585HP Rolls Royce Merlin 45M engine and the Mk.Vc’s with a 1470HP Rolls Royce Merlin 45 engine. The standart armament of the Mk.Vb’s were 4 pcs 0.303 caliper MG  and 2 pcs 20mm cannon whereas the Mk.Vc’s had 4 pcs 20mm cannons and they were capable of carrying a bombload of 500lbs. They were replaced by the P-47 “Thunderbolts” in 1948.

After the WWII, the TuAF was inclined to make the “Spitfire”s her standart interceptor-fighter. An aggreement was signed with the Britsih firm Vickers for the overhaul and maintenance of the “Spitfire”s. In between Jan.1947 and Feb.1948 170 pcs Mk.IX were received. These planes were deployed at the 1st, 2nd, 3rd Co.s of the 4th Regiment, 3rd & 4th Co.s of the 5th Regiment 1st, 2nd, 3rd & 4th Co.s of the 7th Regiment and 1st, 2nd, 3rd & 4th Co.s of the 8th Regiment. Some of the planes were then transferred to the 1st, 2nd, 3rd & 4th Co.s of the 6th Regiment in 1949. After the reorganization of the TuAF they were deployed at the 4th & 6th Air Bases in 1951. They were written off in 1954. The Mk.IXs were equipped with a Rolls Royce Merlin 61 with an output of 1475HP. Their armament varied (some were equipped with 8 pcs 0.303 Caliper MGs whereas some were equipped with 4 pcs 0.303 caliper MG plus 2 pcs 20mm cannons. Some even had 4 pcs 20mm cannons and they were capable of carrying a bombload of 500lbs.

Only one Spitfire M.XI arrived. The exact date of arrival and deployment is not known. It was assigned to “High Altitude Photo-Recce Unit”. 4 pcs Mk.XIX were sold to Vickers by the RAF to make the overhaul. These planes were brought to Turkey in March 1947 and they were also deployed at the “High Altitude Photo-Recce Unit”. These planes were equipped 2 cameras underneath the fuselage an done each on the port and starboard sides of the fuselage. They were the most powerful Spitfires equipped with a 2035HP Rolls Royce Griffon engine. They are distinctive with their five-blade propeller.

Özellikleri/specifications:

Spitfire Mk.Ia

Mürettebat/crew:1 , motor/engine:Rolls Royce Merlin II, gücü/power:1030HP, kanat açıklığı/ wingspan: 11.25m, uzunluk/length:9.15m, yükseklik/height:3.48m, azami hız/max speed: 590km/h, tavan/ceiling: 10500m, silah donanımı/armament: 8 x 0.303 kalibre/caliper MG

Spitfire Mk.Vb

Mürettebat/crew:1 , motor/engine:Rolls Royce Merlin 45M, gücü/power:1585HP, kanat açıklığı/ wingspan: 11.25m, uzunluk/length:9.15m, yükseklik/height:3.48m, azami hız/max speed: 540km/h, tavan/ceiling: 11280m, silah donanımı/armament: 4 x 0.303 kalibre/caliper MG + 2 x 20mm top /cannon

Spitfire Mk.Vc

Mürettebat/crew:1 , motor/engine:Rolls Royce Merlin 45, gücü/power:1470HP, kanat açıklığı/ wingspan: 11.25m, uzunluk/length:9.15m, yükseklik/height:3.48m, azami hız/max speed: 590km/h, tavan/ceiling: 10500m, silah donanımı/armament: 4 x 0.303 kalibre/caliper MG + 210kg bomba/bombload

Spitfire Mk.V(R)

Mürettebat/crew:1 , motor/engine:Rolls Royce Merlin 45, gücü/power:1470HP, kanat açıklığı/ wingspan: 11.25m, uzunluk/length:9.15m, yükseklik/height:3.48m, azami hız/max speed: 590km/h, tavan/ceiling: 10500m, silah donanımı/armament: 4 x kamera/camera

Spitfire Mk.IX

Mürettebat/crew:1 , motor/engine:Rolls Royce Merlin 70, gücü/power:1470HP, kanat açıklığı/ wingspan: 11.25m, uzunluk/length:9.15m, yükseklik/height:3.48m, azami hız/max speed: 640km/h, tavan/ceiling: 12000m, silah donanımı/armament: lütfen yukarıdaki metine bakınız/Please see text above.

Spitfire Mk.XI

Mürettebat/crew:1 , motor/engine:Rolls Royce Merlin 61, gücü/power:1565HP, kanat açıklığı/ wingspan: 11.25m, uzunluk/length:9.15m, yükseklik/height:3.48m, azami hız/max speed: 590km/h, tavan/ceiling: 10500m, silah donanımı/armament: 4 x kamera/camer

Spitfire Mk.XIX

Mürettebat/crew:1 , motor/engine:Rolls Royce Griffon 65, gücü/power:2035HP, kanat açıklığı/ wingspan: 11.23m, uzunluk/length:9.53m, yükseklik/height:3.40m, azami hız/max speed: 736km/h, tavan/ceiling: 10500m, silah donanımı/armament: 4 x kamera/camera

Spitfire Mk.1

THKv seri No

TuAF serials

Fabrika No

Factory serials

Geliş Tarihi

Date of arrival

 

THKv seri No

TuAF serials

Fabrika No

Factory serials

Geliş Tarihi

Date of arrival

2901

 

1939

 

2903

(1)

1940

2902

(1)

1940

 

 

 

 

(1)    RAFME’ye iade /Returned to RAFME

Spitfire Mk.IV/Recce

THKv seri No

TuAF serials

RAF seri No

RAF serials

Geliş Tarihi

Date of arrival

 

THKv seri No

TuAF serials

Fabrika No

Factory serials

Geliş Tarihi

Date of arrival

?

PP882

26.09.1943

 

?

BR644

26.09.1943

Spitfire Mk.Vb

THKv seri No

TuAF serials

RAF seri No

RAF serials

Geliş Tarihi

Date of arrival

 

THKv seri No

TuAF serials

Fabrika No

Factory serials

Geliş Tarihi

Date of arrival

5501

?

July.1944

 

5521

?

July.1944

5502

?

July.1944

 

5522

?

July.1944

5503

?

July.1944

 

5523

?

July.1944

5504

?

July.1944

 

5524

?

July.1944

5505

?

July.1944

 

5525

?

July.1944

5506

?

July.1944

 

5526

?

July.1944

5507

?

July.1944

 

5527

?

July.1944

5508

?

July.1944

 

5528

?

July.1944

5509

?

July.1944

 

5529

?

July.1944

5510

?

July.1944

 

5530

?

July.1944

5511

?

July.1944

 

5531

?

July.1944

5512

?

July.1944

 

5532

?

July.1944

5513

?

July.1944

 

5533

?

July.1944

5514

?

July.1944

 

5534

?

July.1944

5515

?

July.1944

 

5535

?

July.1944

5516

?

July.1944

 

5536

?

July.1944

5517

?

July.1944

 

5537

?

July.1944

5518

?

July.1944

 

5538

?

July.1944

5519

?

July.1944

 

5539

?

July.1944

5520

?

July.1944

 

 

 

 

Spitfire Mk.Vc

THKv seri No

TuAF serials

RAF seri No

RAF serials

Geliş Tarihi

Date of arrival

 

THKv seri No

TuAF serials

Fabrika No

Factory serials

Geliş Tarihi

Date of arrival

5701

?

18.10.1944

 

5736

?

15.11.1944

5702

?

18.10.1944

 

5737

?

15.11.1944

5703

?

18.10.1944

 

5738

?

15.11.1944

5704

?

18.10.1944

 

5739

?

15.11.1944

5705

?

18.10.1944

 

5740

?

15.11.1944

5706

?

18.10.1944

 

5741

?

15.11.1944

5707

?

18.10.1944

 

5742

?

15.11.1944

5708

?

18.10.1944

 

5743

?

15.11.1944

5709

?

20.10.1944

 

5744

?

16.12.1944

5710

?

20.10.1944

 

5745

?

16.12.1944

5711

?

20.10.1944

 

5746

?

16.12.1944

5712

?

22.10.1944

 

5747

?

16.12.1944

5713

?

22.10.1944

 

5748

?

16.12.1944

5714

?

22.10.1944

 

5749

?

16.12.1944

5715

?

22.10.1944

 

5750

?

16.12.1944

5716

?

22.10.1944

 

5751

?

16.12.1944

5717

?

22.10.1944

 

5752

?

16.12.1944

5718

?

22.10.1944

 

5753

?

16.12.1944

5719

?

22.10.1944

 

5754

?

16.12.1944

5720

?

22.10.1944

 

5755

?

25.12.1944

5721

?

07.11.1944

 

5756

?

25.12.1944

5722

?

07.11.1944

 

5757

?

25.12.1944

5723

?

07.11.1944

 

5758

?

25.12.1944

5724

?

07.11.1944

 

5759

?

25.12.1944

5725

?

07.11.1944

 

5760

?

25.12.1944

5726

?

07.11.1944

 

5761

?

25.12.1944

5727

?

07.11.1944

 

5762

?

25.12.1944

5728

?

07.11.1944

 

5763

?

25.12.1944

5729

?

07.11.1944

 

5764

?

25.12.1944

5730

?

07.11.1944

 

5765

?

25.12.1944

5731

?

07.11.1944

 

5766

?

25.12.1944

5732

?

07.11.1944

 

5767

?

25.12.1944

5733

?

07.11.1944

 

5768

?

25.12.1944

5734

?

07.11.1944

 

5769

?

25.12.1944

5735

?

15.11.1944

 

 

 

 

Spitfire Mk.V/R

THKv seri No

TuAF serials

RAF seri No

RAF serials

Geliş Tarihi

Date of arrival

 

THKv seri No

TuAF serials

Fabrika No

Factory serials

Geliş Tarihi

Date of arrival

5801

AB345

09.1944

 

5803

JK240

09.1945

5802

JK190

09.1945

 

 

 

 

Spitfire Mk.IX

THKv seri No

TuAF serials

RAF seri No

RAF serials

Geliş Tarihi

Date of arrival

 

THKv seri No

TuAF serials

Fabrika No

Factory serials

Geliş Tarihi

Date of arrival

6201

MJ963

10.01.1947

 

6286

 

12.06.1947

6202

ML173

18.01.1947

 

6287

 

24.06.1947

6203

NH434

18.01.1947

 

6288

 

01.07.1947

6204

PT413

19.01.1947

 

6289

 

14.07.1947

6205

MA255

20.01.1947

 

6290

 

15.07.1947

6206

PT763

20.01.1947

 

6291

 

20.07.1947

6207

MA786

20.01.1947

 

6292

 

23.07.1947

6208

NH206

24.01.1947

 

6293

 

16.01.1948

6209

NH244

28.01.1947

 

6294

 

25.01.1948

6210

SM129

05.12.1947

 

6295

 

07.02.1948

6211

 

05.12.1947

 

6296

 

24.07.1947

6212

 

05.12.1947

 

6297

 

24.07.1947

6213

 

11.03.1947

 

6298

 

27.07.1947

6214

 

22.03.1947

 

6299

 

29.07.1947

6215

 

28.03.1947

 

6300

 

29.07.1947

6216

 

04.04.1947

 

6301

 

02.08.1947

6217

 

14.04.1947

 

6302

 

02.08.1947

6218

 

14.04.1947

 

6303

 

08.08.1947

6219

 

14.04.1947

 

6304

 

09.08.1947

6220

 

04.06.1947

 

6305

 

17.10.1947

6221

 

07.05.1947

 

6306

 

29.10.1947

6222

 

05.12.1947

 

6307

 

08.11.1947

6223

 

23.12.1947

 

6308

 

24.07.1947

6224

 

30.12.1947

 

6309

 

24.07.1947

6225

 

11.03.1947

 

6310

 

02.05.1947

6226

 

21.03.1947

 

6311

 

29.07.1947

6227

 

28.03.1947

 

6312

 

01.08.1947

6228

 

28.03.1947

 

6313

 

02.08.1947

6229

 

04.04.1947

 

6314

 

02.08.1947

6230

 

07.04.1947

 

6315

 

08.08.1947

6231

 

14.04.1947

 

6316

 

15.08.1947

6232

 

14.04.1947

 

6317

 

21.10.1947

6233

 

26.04.1947

 

6318

 

08.10.1947

6234

 

07.05.1947

 

6319

 

08.10.1947

6235

 

05.09.1947

 

6320

 

18.09.1947

6236

 

27.09.1947

 

6321

 

20.09.1947

6237

 

11.03.1947

 

6322

 

27.09.1947

6238

 

28.03.1947

 

6323

 

27.09.1947

6239

 

03.04.1947

 

6324

 

28.09.1947

6240

 

05.04.1947

 

6325

 

30.09.1947

6241

 

14.04.1947

 

6326

 

02.10.1947

6242

 

14.04.1947

 

6327

 

16.10.1947

6243

 

26.04.1947

 

6328

 

16.10.1947

6244

 

07.05.1947

 

6329

 

17.10.1947

6245

 

09.05.1947

 

6330

 

06.12.1947

6246

 

05.09.1947

 

6331

 

13.01.1948

6247

 

23.09.1947

 

6332

 

19.09.1947

6248

 

30.09.1947

 

6333

 

20.09.1947

6249

 

09.05.1947

 

6334

 

26.09.1947

6250

 

18.05.1947

 

6335

 

28.09.1947

5251

 

28.05.1947

 

6336

 

28.09.1947

6252

 

12.06.1947

 

6337

 

30.09.1947

6253

 

01.07.1947

 

6338

 

02.10.1947

6254

 

04.07.1947

 

6339

 

16.10.1947

6255

 

15.07.1947

 

6340

 

17.10.1947

6256

 

16.07.1947

 

6341

 

12.06.1947

5257

 

22.07.1947

 

6342

 

15.01.1948

5258

 

30.06.1947

 

6343

 

01.02.1948

6259

 

20.01.1948

 

6344

 

15.08.1947

6260

 

01.02.1948

 

6345

 

29.08.1947

6261

 

14.05.1947

 

6346

 

30.08.1947

6262

 

28.05.1947

 

6347

 

02.09.1947

6263

 

04.06.1947

 

6348

 

04.09.1947

6264

 

14.06.1947

 

6349

 

04.09.1947

6265

 

01.07.1947

 

6350

 

09.09.1947

6266

 

14.07.1947

 

6351

 

09.09.1947

6267

 

15.07.1947

 

6352

 

18.09.1947

6268

 

17.07.1947

 

6353

 

18.10.1947

6269

 

23.07.1947

 

6354

 

30.10.1947

6270

 

15.01.1948

 

6355

 

08.11.1947

6271

 

22.01.1948

 

6356

 

29.08.1947

6272

 

01.02.1948

 

6357

 

29.08.1947

6273

 

13.05.1947

 

6358

 

02.09.1947

6274

 

19.05.1947

 

6359

 

02.09.1947

6275

 

04.06.1947

 

6360

 

04.09.1947

6276

 

12.06.1947

 

6361

 

04.09.1947

6277

 

01.07.1947

 

6362

 

09.09.1947

6278

 

05.07.1947

 

6363

 

13.09.1947

6279

 

16.07.1947

 

6364

 

18.09.1947

6280

 

12.07.1947

 

6365

 

21.10.1947

6281

 

13.01.1948

 

6366

 

08.11.1947

6282

 

21.01.1948

 

6367

 

27.11.1947

6283

 

01.02.1948

 

6368

 

27.111947

6284

 

18.05.1947

 

6369

 

07.07.1947

6285

 

28.05.1947

 

6370

 

?

Spitfire Mk.XI

THKv seri No

TuAF serials

RAF seri No

RAF serials

Geliş Tarihi

Date of arrival

 

THKv seri No

TuAF serials

Fabrika No

Factory serials

Geliş Tarihi

Date of arrival

5851

?

?

 

 

 

 

Spitfire Mk.XI

THKv seri No

TuAF serials

RAF seri No

RAF serials

Geliş Tarihi

Date of arrival

 

THKv seri No

TuAF serials

Fabrika No

Factory serials

Geliş Tarihi

Date of arrival

6551

PM546

03.1947

 

6553

PM656

03.1947

6552

PM654

03.1947

 

6554

PM657

03.1947

 

 

EDİTÖR : M. Haluk SEVEL

  m_h_sevel@yahoo.com

                                                                 Copyright © 2000-2005 Tayyareci