www.tayyareci.com                  ANA SAYFA Tayyareci Türkçe Site UCAK MODELLERI
Tayyareci English Site
Tayyareci Deutsch Site
Sitede Arama :
 

 
MiL
Moskovskiy Vertolyotny Zavod
"Mil Moscov Helicopter Plant"
"Mil Moskova Helikopter Fabrikası"

Dünya helikopter tarihinde çok önemli bir yeri olan “Mil Moskova Helikopter Fabrikası” 1947 yılında Mikhail Leontyevich Mil tarafından kurulmuştur. Bugüne kadar 30.000’in üzerinde helikopter yapmış olup yeryüzündeki her üç helikopterden biri “Mil” markasını taşımaktadır. Ayrıyeten, Mil helikopterlerinin toplam yük kapasitesi, diğer bütün helikopterlerin yük kapasitesinden fazladır.

Bugüne kadar olan çalışmalarında 12 ana tipin tasarım ve üretimlerini gerçekleştirmiştir. Bu helikopterler Mi-1, Mi-2, Mi-4, Mi-6, Mi-8, Mi-10, Mi-10K, Mi-14, Mi-17, Mi-24, Mi-26 ve Mi-34’dür. Bunların haricinde de onlarca deneysel modelleri vardır. Mil tarafından geliştirilmiş helikopterler bugüne kadar 150 dünya rekoru kırmışlardır. Mi-12 tarafından 1967 yılında kırılan 40 ton yük kaldırma rekoru halen bir başka helikopter tarafından kırılamamıştır.

OKB Mil’in (Mil Özel Tasarım Bürosu) ilk gerşekleştirdiği helikopter kuruluşundan dokuz ay sonra ilk uçuşunu yapan, piston motorlu Mi-1 çok maksat helikopteridir. Çok başarılı olan bu tasarım 1965’e kadar üretimte kalmış, Polonya’da da lisans altında üretilmiştir. 1960’lı yıllarda da turboşaft motorlu Mi-2 modeli gerçekleştirilmiştir.  1952’de daha fazla yük kapasiteli olan Mi-4 gerçekleştirilmiştir. 40’dan fazla modeli olan bu helikopter en çok üretilen helikopterlerden biri olup 34 ülkeye ihraç edilmiş, sivil ve askeri alanlarda kullanım alanı bulmuştur. Mil, 1958’den itibaren eskiyen pistonlu motor uygulamasını terk ederek turboşaft tahrik ünitelerinin kullanımına geçmiştir. Bunun ilk örneği de Mi-6’dır.

Sovyetler Birliği hükümetinin küçük helikopterlere olan ilgisini kaybetmesi Mil’i ağır yük helikopterleri tasarımına yöneltmiştir. Mi-6, Mi-10 ve Mi-12 bu uygulamanın sonuçlarıdır. Ağır yük helikopterleri olan Mi-10 ve Mi-10K’lar  1967’den itibaren hizmete girmiştir.

Mi-8 Ruslarca ve birçoklarınca bütün zamanların en başarılı helikopteri kabul edilmektedir.

OKB Mil yalnız Sovyet hükümeti ve Politbüro önerileri paralelinde projeler geliştiren bir tasarım ve üretim ünitesinden ibaret değildir, aynı zamanda da yeni felsefelerin yaratıcısıdır. İlk savaş alanı helikopteri felsefesinin yaratıcısı ve gerçekleştiricisidir. Tanklarla birlikte hareket edebilen ilk saldırı helikopteri Mi-24 bu felsefenin ilk ürünüdür. Bu helikopter Batı’da şaşkınlık yaratmıştır. 20 ülkeye ihraç edilmiş, 30’dan fazla savaş ve mahalli çatışmada başarı ile görev almış, 2600’den fazla üretilmiştir. İran Irak savaşında Mi-24’ler çok başarılı olmuştur. Her düşürülen bir Mi-24’e karşılık Mi-24’ün yok ettiği tank sayısı 16’dır. Buna ilaveten F-4 Fantom’lar dahil olmak üzere birçok hava hedefini de yok etmiştir.   

Mil helikoıpterleri günümüzde Türkiye’nin de dahil olduğu 80 ülke tarafından kullanılmaktadır. Bunların en yaygın olanı Mi-8 ve Mi-17’dir. Mil, dünya dünya helikopter pazarının üçte birine sahiptir. Günümüzde birçok tanınmış Rus havacılık kuruluşu ekonomik sorunlarla boğuşurken Mil Moskova Helikopter Fabrikası bu sorunlardan uzak bir şekilde çalışmalarına devam etmektedir

“Mil Moscow Helicopter Plant” which occupies a very important place in the history of World helicopters was founded by Mikhail Leontiyevich Mil in 1947. Mil has produced more than 30.000 helicopters and one of every three helicopter produced bears the “Mil” trademark. Additionally, the total weight lifting capacity of all the “Mil” helicopters produced surpasses the sum of  the others.

During their works up to present day, they have completed the design and the production of 12 main types of helicopters. These are namely Mi-1, Mi-2, Mi-4, Mi-6, Mi-8, Mi-10, Mi-10K, Mi-14, Mi-17, Mi-24, Mi-26 and Mi-34. Apart from these there are tens of experimental models made. Mil helicopters have broken 150 world records. The weight lifting record of 40 tons broken by Mi-12 has not yet been surpassed.

The very first helicopter of OKB Mil (Special Construction Bureau) is Mi-1 which made its first flight merely nine months after the foundation of OKB Mil. This very successful model remained in production until 1965. They were also produced under-licence in Poland. In 1960’s Mi-2, the variant equipped with turboshaft engines was realised. In 1954, Mi-4 with a higher payload was designed. Mi-4 which has more than 40 variants and models is one of the most produced helicopters and it was exported to 34 countries. It also found applications in the military. Starting with the year 1958 Mil abandoned the aging piston engine technology and they reverted to the application of turboshaft engines. The first example of this alteration was Mi-6.

After the Soviet Goverment’s loss of interest in light helicopters, Mil concentrated its works on heavy cargo helicopters. Mi-6, Mi-10 and Mi-12 are the results of those works. Heavy cargo helicopters Mi-10 and Mi-10K have entered service starting on 1967.

Mi-8 is accepted by the Russians and many others as the most successful helicopter of all times.

OKB Mil is not only a designer working in accordance with the guidance of the Soviet Goverment and the Politbureau but also a creator of new philosophies. It is the creator and the realiser of the first battlefield helicopter. The Mi-24 which can operate simultaneously together with the battle tanks is the first product of this philosophy. This helicopter caused bewilderement in the West. They were exported to 24 countries and they took part in more than 30 wars and local conflicts. They were also very successful in the İran-Iraq War. The number of tanks destroyed for every Mi-24 shot down is 16. Additionally they also destroyed airborne targets including F-4 Phantoms.

Mil helicopters are being used in 80 countries including Turkey. The most widely-spread models are Mi-8 and Mi-17. Mil nowadays has a one-third share in the World helicopter market. Eventhough most of the Russian aviation establishments are struggling with economical problems Mil is continuing its works far away from these difficulties.

 
Editör :   M. Haluk SEVEL